מכירה 10 - ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים

תוספתא - מתנת האלמנה פריידא לאה שבדרון

פתיחה: $120
לא נמכר
תוספתא סדר זרעים, עם פירוש "מנחת יצחק" ו"שירי מנחה", מרבי יצחק שבדרון. ירושלים, [תר"ע 1910].
חותמות של אלמנת המחבר: "הרבנית פריידא לאה שוואדראן אלמנת הרב הגאון מו"ר יצחק הכהן שוואדראן". כרוכים: מכתב מודפס מהרב קוק, עם חותמת האלמנה, ודף מודפס במכונת כתיבה (ביידיש), עם הקדשה לזוג מרים וה"ל מארקס, עם חותמת האלמנה וחתימתה.
הגאון רבי יצחק שבדרון [תרט"ז-תר"פ, אוצר הרבנים 11051], אב"ד חאצעמיר (גליציה). בנו של המהרש"ם מברעזאן. עלה לירושלים ונישא בשנית. כשנפטר נותרה אלמנתו עם יתומים רכים. בנו הוא המגיד הירושלמי רבי שלום שבדרון.
[4], קג דף, 38 ס"מ. מצב טוב. מעט כתמים, קמטים בפינות הדפים. כריכת קרטון בלויה.
קטגוריה
הקדשות