מכירה 52 - היסטוריה ותרבות יהודית וישראלית

סיגריות "רות" - מודעת פרסום - זאב רבן

פתיחה: $400
לא נמכר
"רות, מונופוליה ממשלתית לטבקי תורכיה". דפוס ליטוגרפי מונזון, ירושלים, [שנות ה-20]. עיצוב: זאב רבן.
מודעת פרסום לסיגריות "רות", בעיצוב זאב רבן, עם איור נאה של רות המואביה בשדה בועז. המודעה נדפסה בחלקה בדיו זהובה.
24.5X35 ס"מ בקירוב. מצב טוב. קו קפל אופקי וקמטים. קרע בקו הקפל וקרעים קלים בשוליים (שתי פיסות נייר דבק בגב המודעה, בשולים העליונים).
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.
בצלאל
בצלאל