מכירה 52 - היסטוריה ותרבות יהודית וישראלית

עזרה לישיבת "קול תורה" בירושלים, שהוקמה בעקבות "ליל הבדולח", 1941

פתיחה: $800
לא נמכר
כרזה הקוראת לעזרה לישיבת "קול תורה" בירושלים. דפוס קואופרטיבי "אחוה" בע"מ, [תל-אביב], תש"ב [1941].
הכרזה קוראת לעזרה לישיבה, שהוקמה בירושלים בשנת 1939 על ידי רבנים יוצאי גרמניה ועבור יוצאי גרמניה שעלו לארץ בעקבות אירועי "ליל הבדולח".
"זכור תזכור את יום שרפת בתי הכנסת ובתי המדרש בגרמניה לפני שלוש שנים בט"ז חשון תרצ"ט (9 לנובמבר 1938) ואל תשכח את היום הנורא הזה, יום התחלת האסון הלאומי הגדול... והשתתף בהקמת ההריסות והחיית הרוח האובדת על ידי עזרה לישיבת 'קול תורה' שנתיסדה זה מכבר בעיר הקודש על ידי טובי עולי גרמניה, רבניה ועסקניה כבית חינוך לנוער הארצי...". הטקסט נדפס על רקע איור של עמודים מתרסקים העולים בלהבות.
71X49.5 ס"מ. מצב בינוני. קרעים, חלקם חסרים, משוקמים שיקום מקצועי. כתמים. מודבקת כולה על נייר דק נטול חומציות.
מקור: אוסף ד"ר סימון כהן.
כרזות
כרזות