מכירה 51 חלק ב' - חפצי קודש כתבי יד גרפיקה חפצים

לוח המקומות הקדושים - אלג'יר, תרכ"ד

פתיחה: $4,000
נמכר ב: $5,000
כולל עמלת קונה
לוח המקומות הקדושים, מעשה ידי "אומן מעלת החכם השלם והכולל ר' ראובן גבאי הי"ו מעיר הקדושה ירושלם תובב"א". דפוס Bouyer, אלג'יר, אלג'יריה, תרכ"ד [1864].
דף בדפוס ליטוגרפי.
דף גדול, עם מפה הגיוגרפית של המקומות הקדושים בארץ ישראל, שנשלח לנדבנים כאמצעי לגיוס כספים לטובת יושבי ארץ ישראל.
במרכזו איור הכותל המערבי, "מדרש שלמה ו"בית המקדש" (כפת הסלע), תחתיהם נדפס מטבע ההקדשה "מינחה היא שלוחה מעיר הקדושה ירושלים... למעלת הגביר המרומם...". מסביב מופיעים תיאורים גרפיים של עשרות אתרים קדושים בארץ ישראל: קברי האבות וקברי נביאים, תנאים ואמוראים, בתי-הכנסת של צפת, ואתרים נוספים, מעוטרים באיורי עצים, פרחים, בעלי-חיים, ועוד.
51X65 ס"מ בקירוב. מצב בינוני. כתמים, קרעים וקמטים, משוקמים שיקום מקצועי. פגיעות בטקסט ובאיורים. מעט כתמים. נתון במסגרת. לא נבדק מחוץ למסגרת.
ספרות: מנחה שלוחה, תיאורי מקומות קדושים בידי אמנים יהודים (עריכה: רחל צרפתי), מוזיאון ישראל, 2002, מס' 29 (עמ' 64-65; מאוסף מוזיאון ישראל).
מקור: אוסף ווילי לינדוור.
Category
דפים בודדים - גרפיקה