מחיר סגירה

מס׳ פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס׳ פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס׳ פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס׳ פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
381     $1,800     לא נמכר 391     $1,000     $4,600 401     $300     לא נמכר 411     $400     $650
382     $1,500     $1,500 392     $800     לא נמכר 402     $800     $1,700 412     $350     לא נמכר
383     $400     לא נמכר 393     $600     $2,000 403     $1,000     לא נמכר 413     $250     $250
384     $2,000     $2,600 394     $400     לא נמכר 404     $400     $850 414     $250     $250
385     $800     $2,200 395     $300     $300 405     $400     $650 415     $400     לא נמכר
386     $450     $450 396     $300     לא נמכר 406     $6,000     לא נמכר 416     $600     $600
387     $450     $450 397     $300     לא נמכר 407     $1,000     לא נמכר 417     $600     לא נמכר
388     $800     לא נמכר 398     $300     לא נמכר 408     $2,500     $2,500 418     $300     $320
389     $400     לא נמכר 399     $700     לא נמכר 409     $500     $500 419     $500     לא נמכר
390     $400     לא נמכר 400     $500     לא נמכר 410     $300     $460 420     $800     לא נמכר