אוסף מסמכים – חומרים משפטיים וטיוטות של צוות התביעה במשפט אייכמן

פתיחה: $12,000
נמכר ב: $15,000
כולל עמלת קונה
אוסף מסמכים מעזבונו של המשפטן צבי טרלו, חבר צוות התביעה במשפט אייכמן. 1961-1962 (ושנים נוספות). משפט אייכמן, שהתנהל ב"בית העם" בירושלים בשנת 1961, זכה להתייחסות נרחבת בתקשורת הישראלית ואף באמצעי התקשורת הבינלאומיים, בעיקר בשלבים הראשונים שלו ובפסק הדין. בעולם ציינו את המשפט כמאורע הבא לעשות צדק היסטורי, כשהקורבן דן את תליינו. אולם, יש שטענו שמבחינה משפטית, למדינת ישראל לא הייתה הזכות לדון את אייכמן והוא היה צריך להישפט בפני בית דין נייטרלי או בינלאומי. השפעתו של משפט אייכמן על החברה הישראלית היתה גדולה: רבים מניצולי השואה פתחו את סגור לבם בעת עדותם, וכך גברה תודעת השואה בציבור הישראלי ובעולם, כמו גם האמפתיה כלפי הניצולים. החומרים שלפנינו שימשו את עו"ד צבי טרלו (1932-2010) – עו"ד ומשפטן אשר שימש כיועץ המשפטי לכוחות צה"ל באזורי יהודה ושומרון (לאחר מלחמת ששת) הימים, יועץ בכיר לשר המשפטים, מנכ"ל משרד המשפטים ושופט בבית הדין הארצי לעבודה. טרלו היה חבר צוות התביעה במשפט אייכמן וכפי העולה מהמסמכים שלפנינו, היה אמון על איסוף החומר המשפטי המכשיר את חטיפתו של אייכמן ואת עצם קיום המשפט. הארכיון שלפנינו כולל: • מסמכים מטעם שבתאי רוזן, היועץ המשפטי של משרד החוץ בירושלים – "תעודת עובד ציבור בבית המשפט המחוזי בירושלים בענין היועץ המשפטי נגד אדולף אייכמן"; ומסמכים נוספים מטעם משרד החוץ, שעניינם ליבון היחסים בין ממשלות ישראל וארגנטינה, בעקבות חטיפתו של אייכמן – "ממשלות ישראל וארגנטינה... מחליטות בזה לראות כמחוסלת את התקרית שנבעה מהפעולה שבוצעה על-ידי אזרחים ישראלים ואשר היה בה משום פגיעה בזכויות יסוד של המדינה הארגנטינית". • ארבע תעודות בנושא הנ"ל, מטעם שרת החוץ גולדה מאיר, בהן נכתב "אני, גולדה מאיר, שרת החוץ, מאשרת בזאת לאמור: דבר תפיסתו של אדולף אייכמן בארגנטינה והעברתו לישראל היוו נושא לדיון בין ממשלות ארגנטינה וישראל, ונמצא פתרון לחלוקי הדעות אשר הניח את דעתן של שתי הממשלות". שלוש מהתעודות חתומות בידי מאיר. • חוברות "חומר משפטי", מוגשות על-ידי גדעון האוזנר (עברית ואנגלית); עותקים של כתב האישום, מטעם היועץ המשפטי לממשלה (עותק בעברית ועותק באנגלית); עותקים של פסק הדין (עותק בעברית ועותק באנגלית, הדפסות פנימיות, משוכפלות); וחומרים משפטיים אחרים ממהלך המשפט (משוכפלים). • חוברת "Israel v. Eichmann - A Study in International Comparative and Domestic Law (Amended Version) " מאת ד"ר יעקב רובינזון, יועץ לתובע של ארצות הברית במשפטי נירנברג ויועץ לתובע של מדינת ישראל במשפט אייכמן. • מאות דפים מודפסים ובכתב יד, שעניינם הטיעון המשפטי המוקדם, "בעיית החטיפה", שאלת סמכות בית המשפט לשפוט את אייכמן ואיסוף חומרים משפטיים המכשירים את חטיפתו של אייכמן בארגנטינה והבאתו לדין בישראל; תזכיר "בשולי הבעיות המשפטיות של פרשת אייכמן" ותזכירים נוספים בנושא עשיית דין בפושעי מלחמת העולם הראשונה (מספר מסמכים ממוענים אל גדעון האוזנר, היועץ המשפטי לממשלה והתובע הראשי במשפט). • פרוטוקולים של ישיבות, עם הערות ותיקונים בכתב יד. • מספר מסמכים שעניינם פעילות הועדה הבינלאומית לבדיקת פשעי מנגלה. • תיקייה ובה טיוטת נאום הסיכום במשפט אייכמן, מודפס במכונת כתיבה, עם תיקונים והוספות בכתב ידו של טרלו. • ארבע חוברות מודפסות (הוצאת מרכז ההסברה במשרד ראש הממשלה, ירושלים) – "נאום הפתיחה"; "פסק הדין וגזר הדין"; "נאום הסיכום"; "הערעור". בחוברות נאום הפתיחה ונאום הסיכום מופיעות הקדשות בכתב ידו של טרלו. • שבעה תצלומים (שחור לבן) מאולם המשפט. • עשרות פרוטוקולים (דפים משוכפלים) ודפים מודפסים במכונת כתיבה. סה"כ כולל האוסף מאות מסמכים. מצב משתנה.
פריטים נדירים ומיוחדים
פריטים נדירים ומיוחדים