מכירה 49 חלק ב': תנ"ך וספרי תפילה, כתבי יד, גרפיקה וחפצים