מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
403     $10,000     לא נמכר 413     $300     $2,600 423     $500     $500 433     $400     $700
404     $3,000     לא נמכר 414     $500     $700 424     $300     $650 434     $500     $1,400
405     $1,500     $1,800 415     $300     $360 425     $500     $1,000 435     $500     $1,000
406     $3,000     לא נמכר 416     $300     $1,700 426     $800     $5,000 436     $300     $460
407     $1,000     $2,600 417     $350     $1,300 427     $800     $4,000 437     $300     $320
408     $1,000     $1,400 418     $800     $2,600 428     $500     $4,000 438     $300     $360
409     $1,000     $1,700 419     $400     $950 429     $2,500     לא נמכר 439     $800     $1,500
410     $500     $1,500 420     $350     לא נמכר 430     $800     $1,700 440     $300     $300
411     $1,000     $3,000 421     $300     $700 431     $500     $2,400 441     $300     לא נמכר
412     $1,000     $1,400 422     $400     $800 432     $500     $950 442     $700     $1,700