מכירה 8 - ספרים, כתבי יד ומכתבי רבנים

תשובה הלכתית מרבי ניסים זרחיה אזולאי - צפת תקפ"ו

פתיחה: $450
נמכר ב: $1,500
כולל עמלת קונה
תשובה הלכתית ארוכה בכתב ידו וחתימתו של רבי נסים זרחיה אזולאי נכד החיד"א. צפת, [תקפ"ו, 1826].
התשובה עוסקת בנדון ממוני (והיסטורי) בין קהלות טבריה וצפת, על חלוקת עול המיסים להשר הגדול אברהים פאשה יר"ה. בסוף התשובה מצטרף לדברים בכתב ידו וחתימתו, רבי אברהם אנהורי, ראש בית הדין בצפת.
רבי ניסים זרחיה אזולאי (תק"ם-תקצ"ז), נולד בירושלים לרבי אברהם בן החיד"א ונסע ללמוד אצל זקנו בליוורנו. כיהן כאב"ד מאגנציא ע"י אזמיר ורבי חיים פאלאג'י שהכירו באותה תקופה מזכירו בתואר "הרב חסידא קדישא". משנת תקפ"ו, כיהן כדיין בצפת. נהרג ברעש האדמה וכשהוציאוהו מן ההריסות בעודו מעוטר טלית ותפלין, יצאה נפשו, באמרו שהוא הגלגול האחרון של אסא מלך יהודה נכה-הרגליים. בין עיי המפולת אבדו עמו כתבי ידו וכתבי זקנו החיד"א על ספר הזהר. [עד כה היה ידוע על הגעת רבי ניסים זרחיה לצפת רק בשנת תקצ"א - בתשובה שלפנינו מתגלה כי כבר בשנת תקפ"ו כבר הגיע לצפת].
רבי אברהם אנהורי, נתמנה לראש בי"ד בצפת בשנת תקפ"ו, ואף הוא נהרג ברעש האדמה בשנת תקצ"ז. ראה אודותם חומר מצורף. מצורפת גם העתקה חלקית של דברי התשובה.
13 עמ' 25.5 ס"מ. מצב טוב, כתמי מים וקמטים בנייר.
Category
כתבי יד