מחיר סגירה

מס׳ פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס׳ פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס׳ פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס׳ פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $7,500     לא נמכר 11     $150     $150 21     $700     $700 31     $500     לא נמכר
2     $1,300     $1,300 12     $300     לא נמכר 22     $400     לא נמכר 32     $700     לא נמכר
3     $2,000     לא נמכר 13     $300     $1,300 23     $100     $130 33     $1,500     לא נמכר
4     $200     $460 14     $200     לא נמכר 24     $250     $270 34     $3,000     לא נמכר
5     $600     $600 15     $800     לא נמכר 25     $1,800     לא נמכר 35     $300     $400
6     $1,000     לא נמכר 16     $350     $350 26     $5,000     לא נמכר 36     $1,500     לא נמכר
7     $600     לא נמכר 17     $1,100     לא נמכר 27     $1,400     לא נמכר 37     $800     לא נמכר
8     $100     לא נמכר 18     $1,000     לא נמכר 28     $600     לא נמכר 38     $250     $250
9     $600     לא נמכר 19     $1,200     לא נמכר 29     $1,800     לא נמכר 39     $900     לא נמכר
10     $100     $120 20     $800     לא נמכר 30     $400     לא נמכר 40     $350     לא נמכר