מכירה 8 - ספרים, כתבי יד ומכתבי רבנים

תשובה הלכתית מרבי יצחק יעקב וויס - תשי"ז

פתיחה: $200
נמכר ב: $250
כולל עמלת קונה
מכתב תשובה הלכתי, בענין זריקות המטריפים את העופות, מהגאון רבי יצחק יעקב ווייס, נשלחה לרבי אברהם צבי ווינשטיין ראש השוחטים בלונדון. מנשסתר, תענית אסתר תשי"ז (1957). (תשובה זו נדפסה בשינויים קלים בשו"ת מנחת יצחק ח"ב סימן ס"ז).
רבי יצחק יעקב ווייס (תרס"ב-תשמ"ט), מגדולי הפוסקים, בעל שו"ת "מנחת יצחק" עשרה חלקים. רב בקהילות גרוסווארדיין ומנצ'סטר. בשנת תש"ל עלה לארץ ישראל לכהן כראב"ד העדה החרדית בירושלים. בשנת תשל"ט נתמנה לרב ואב"ד (גאב"ד) העדה החרדית.
מקבל המכתב: רבי אברהם צבי וינשטיין אב"ד ליסקובה ע"י קובנה, ולאחר מלחמת העולם השניה ראש השובי"ם בלונדון. מחבר ספר "שערי המצוות (לונדון תשי"ד)
4 דף, גודל ומצב משתנים. כתובים במכונת כתיבה ומתוקנים בכת"י. דף 1 על נייר מכתבים רשמי. בדף 4 חתימת ידו.
Category
כתבי יד