צור חשבון

Jewish & Israeli History and Culture

מספר פריט: 
10
01. פריטים נדירים ומיוחדים

תלמוד בבלי - מסכת עירובין - ונציה, רפ"ח - דפוס דניאל בומברג - וואריאנט

תלמוד בבלי, מסכת עירובין, "עם פירוש רש"י ותוספות ופסקי תוספות ופירוש המשניות ורבינו אשר". ונציה, רפ"ח [1528]. מהדורה שניה בדפוס דניאל בומברג.
מהדורת התלמוד הידועה שהדפיס דניאל בומברג ("דפוס ונציה") הייתה למהדורת האם של כל מהדורות הש"ס שבאו אחריה. בה נקבע לדורות נוסח הגמרא, וכן "צורת הדף" עם מספור הדפים שנוהג עד ימינו. ההדפסה הראשונה של מהדורה זו היתה בין השנים ר"פ-רפ"ג והיא התבססה על עבודה מקיפה של עריכה עפ"י כתבי-יד. לאחר מכן, בשל הביקוש הרב, חזר בומברג והחל להדפיס מהדורה נוספת בסביבות השנים רפ"ח-רפ"ט. במהדורה זו נוספו שינויי נוסח עפ"י כתבי-יד או שיקול דעת העורכים. רבי רפאל נתן נטע רבינוביץ, בחיבורו "מאמר על הדפסת התלמוד" (עמ' מו) מציין במיוחד את מסכת עירובין "שהיא משונה מאד בהרבה מקומות מנוסח הרפ"א", הוא מביא מספר דוגמאות לשינויים והוספות בנוסח הגמרא, וכן את החלוקה של פירוש הרא"ש לסעיפים ו"הרבה הגהות הרא"ש שאינן בדפוס רפ"א". מעניין לציין, כי חלק מהשינויים שמציין רבינוביץ אכן מופיעים כאן, וחלק מהשינויים [כגון סימונים לתוספות בתוך נוסח הגמרא באמצעות סימן עיגול מעל המילה] אינם מופיעים בעותק שלפנינו, וכפי הנראה לפנינו וואריאנט אחר של הדפסה זו.
רישומים וחתימות: "הצעיר שלום לאחם ס"ט", "הצעיר ישעיה סתהון", "הצעיר אברהם כמ"ר יאודה הלוי", "הצעיר עזרא חיים [--] דוויך הכהן", ועוד.
קלא דף. 39 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים, פגעי עש, קרעים ובלאי בשולי הדפים. כריכה נאה חדשה.

הערכה: $10000 - $12000

המכירה הסתיימה.
9,000 $
לא נמכר

פרטי מכירה

מכירה 53 - פריטים נדירים ומיוחדים
ספרי קודש וכתבי יד, חפצים – יודאיקה וישראלינה, היסטוריה ותרבות יהודית וישראלית