מכירה 19 - ספרים, כתבי יד ומכתבי רבנים

ספר אור ישראל / ספר אילה שלוחה

פתיחה: $500
לא נמכר
ספר אור ישראל, ביאור תיקוני הזוהר, מאת רבי ישראל [המגיד] מקאזניץ. טשרנוביץ, תרכ"ב 1862. מהדורה יחידה. שני שערים. הסכמת האדמו"ר רבי אברהם יעקב מסדיגורה.
ספר אילה שלוחה, מאמרי חסידות על התורה [בראשית-תרומה], מאת רבי נפתלי מרופשיץ. לבוב, תרכ"ג 1862. מהדורה ראשונה.
כרוכים עם הספר: שאלות ותשובות מהרם בר ברוך [מרוטנבורג]. [לבוב], תר"כ [1860].
חתימות הרב "רפאל פאקער" (מיאסי?), חותמות רבי "מרדכי יהודה שלמה זלמן וויזניצער אב"ד דקה"י אראד".
ספירת דפים משתנית. 23 ס"מ (חיתוך דפים לא אחיד). מצב בינוני. כתמים. סימני עש (בעיקר במקום הכריכה). בספר אור ישראל (דפים מט-נ): קרעים משוקמים עם חסרון טקסט. כריכה פגומה.
חסידות
חסידות