מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

אוסף מגוון של מכתבי רבנים – ירושלים, צפת וטבריה – שנות הת"ר

פתיחה: $300
נמכר ב: $750
כולל עמלת קונה

אוסף מגוון של מכתבי רבנים. ירושלים, יפו, פתח תקוה, טבריה וצפת, שנות הת"ר.
האוסף כולל בין היתר:
• מכתב בחתימת רבי אברהם צבי הלוי אב"ד טבריה, תרכ"ב (1862); • מכתב בחתימות רבני וממוני צפת (בהם רבי רפאל זילברמן רב העיר). צפת, תר"ן (1890); • מכתב רבי משה קלירס אב"ד טבריה, אל רבי חיים ברלין. טבריה, תר"ע (1910); • פסק דין בחתימות דייני ירושלים, רבי ליפמן דוד שובקס וחברי בית דינו. ירושלים, חשון תרס"ט (1908); • מכתב בחתימות רבי יעקב קרוטהיימר, רבי אהרן שמואל ורבי יחיאל אהרן שרייבר. טבריה, תרנ"ד (1894); • מכתב רבי יהושע העשיל אייזן. צפת תר"ן (1889); • מכתב רבי ישראל דוב פרומקין, ירושלים, תשרי תרנ"ט (1898); • מכתב קבלה רבי אלעזר נתן כהנא שפירא ורבי מאיר לאנדי. ירושלים, תר"נ (1890); • מכתב קבלה, בחתימות רבי מאיר מייזיל, רבי מענדיל מוינשטר ורבי יעקב בלומנטהל. ירושלים, תרס"ב (1902); • מכתב רבי מיכל הכהן, ירושלים, טבת תרס"ב (1901); שני מכתבים מאת רבי ברוך מרקוס אב"ד חיפה, חשון תרפ"ג/תשרי תרצ"ג (1922/1932); שני מכתבים מעניינים מאת רבי חיים דוב קנטור שו"ב בשפיה. חיפה, תרע"ד (1914)/ שפיה, תרפ"ה (1925); • מכתב בחתימת רבי אברהם ליב זילברמן אב"ד צפת, תרפ"ד (1924); • חוזה בחתימת רבי ישראל אבא קטרוני-ציטרון אב"ד פתח תקוה, תרפ"ה (1935); • מכתב רבי אברהם זקהיים. פתח תקוה, טבת תרצ"ב (1931); • מכתב בענין אתרוגי ארץ ישראל, מאת רבי מנדל פרידמן (חתן הרב זוננפלד). ירושלים, אדר תרצ"ז 1937; • מכתב רבי אבא יעקב הכהן ברוכוב, ירושלים תרצ"ב (1932); • ועוד רבנים.


למעלה מ-20 מכתבים. גודל ומצב משתנים. מרביתם במצב טוב.

ירושלים וארץ ישראל – מכתבים, תעודות ודברי דפוס
ירושלים וארץ ישראל – מכתבים, תעודות ודברי דפוס