מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

ספר אמתחת בנימין, מאת המגיד מזאלוזיץ – מינקוביץ, תקנ"ו – מהדורה ראשונה

פתיחה: $400
נמכר ב: $1,375
כולל עמלת קונה

ספר אמתחת בנימין, על מגילת קהלת, מאת רבי בנימין – המגיד מזאלוזיץ. מינקוביץ, דפוס יוסף בן יצחק, יחזקאל בן שבח ומשה בן יוסף הנ"ל, [תקנ"ו 1796]. מהדורה ראשונה. הספר העברי הראשון שנדפס במינקוביץ.
החיבור נפסק באמצע פרק ט, הואיל והמחבר נפטר באמצע כתיבתו, וכפי שנכתב בדברי הסיום שבדף האחרון: "ולא הספיק לגומרה עד שיצאת נשמתו בטהרה".
המחבר, רבי בנימין – המגיד מזאלוזיץ (נפטר תקנ"ב, אנצ' לחסידות, א, שנ-שנד), גדול בנגלה ובנסתר, בן דורם של הבעל שם טוב וראשוני צדיקי החסידות. אחד מהמוסרים והמעתיקים הראשונים של תורת החסידות. לא ברור אם זכה להכיר את הבעל שם טוב ולפגוש אותו, אך בחיבוריו הוא מביא דברים בשמו. בנוסף, הוא מביא דברים רבים בשם תלמידי הבעש"ט, המגיד ממזריטש, רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב ורבי מנחם מנדל מפרמישלן. את רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב הוא מכתיר בתואר "מורי": "ושמעתי ממורי הותיק וחסיד איש אלוקי מ' יחיאל מיכל ז"ל...". מחיבוריו הנוספים: "תורי זהב" – על התורה; "חלקת בנימין" – על הגדה של פסח; "אהבת דודים" – על שיר השירים. כל חיבוריו נדפסו על ידי בנו רבי אשר זליג, לאחר פטירתו. רבי לוי יצחק מברדיטשוב מכתירו בהסכמתו לספר שלפנינו (ובהסכמתו לספרו "חלקת בנימין"): "אותו צדיק בוצינא קדישא איש אלקי...".


[2], א-יג, יח-קכח דף. 19.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. קרעים חסרים גדולים סביב שולי דף השער, עם פגיעות בטקסט ובמסגרת השער, משוקמים במילוי נייר (עם השלמות בצילום משני צדי הדף). קרעים חסרים במספר דפים נוספים, משוקמים במילוי נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט. חיתוך דפים עם פגיעה בכותרות הדפים במקומות רבים. כריכת עור חדשה.

ספרי חסידות
ספרי חסידות