מכירה פומבית 93 חלק ב' - ספרי קודש עתיקים וספרי חסידות וקבלה, כתבי יד ומכתבים

רזיאל המלאך – מהדורה ראשונה – אמשטרדם, תס"א – ספר סגולה

פתיחה: $5,000
נמכר ב: $17,500
כולל עמלת קונה

"זה ספרא דאדם קדמאה שנתן לו רזיאל המלאך". קבלה וסגולות. אמשטרדם, דפוס משה מינדיס קויטיניו, [תס"א 1701]. מהדורה ראשונה. איורים קבליים רבים.
לפנינו המהדורה הראשונה שנערכה ונדפסה מתוך כתבי-יד. ספר זה הוא המקור להרבה סגולות ידועות, לזכרון הלימוד, קמיע שמירה ליולדת, ועוד. עצם החזקת ספר זה בבית היא סגולה בדוקה להצלה מפגעים ומשריפות כפי שנכתב בשער הספר שלפנינו: "סגולה מעולה לראות בנים חכמים ונבונים ולהצלחה ולברכה ולכבות אש המערכה שלא ישלוט בביתו וכל שד ופגע רע לא יגור במגורתו למי שהספר הקדוש הנכבד והנורא אתו גנוז וטמון אצל כספו וזהבו באוצרתו ובחילתו ובעת צרתו יהיה לו תשועת מהרה. וזה יעידון ויגידון כל בני תורה". יש אומרים שהוא סגולה לחשוכי בנים ולמקשה לילד.
רישומי בעלות בדף השער: "שייך להק'.. הר"ר נתן כהן יצ"ו"; "גבח"י אהרן פפערשיי"; "נתגלגל ובא ליד ר' אנשל רעכניץ ב'תקוה' [=תקי"א] טובה וכעת הוא חונה בעיר מלוכה ווינא" [השם אנשיל רעכניץ נמחק בדיו, אך ניתן לקראו].


יח, [1], יט-מה דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. סימני עש, עם פגיעה מזערית בטקסט. קרעים וקרעים חסרים בשולי כמה דפים, ללא פגיעה בטקסט, משוקמים בחלקם בהדבקות נייר. כריכה חדשה.

ספרי קבלה
ספרי קבלה