מכירה פומבית 048 אדמו"רי ורבני סאטמר, סיגט ובאבוב - ספרים, חפצי צדיקים, מכתבים וכתבי-יד, תצלומים, כרוזים ופריטי דפוס

תקנות קהילת "יטב לב" סאטמר – ברוקלין, תשי"ב

פתיחה: $100
נמכר ב: $425
כולל עמלת קונה

קונטרס מודפס - "תקנות (שטאטוטען) פון קהל יטב לב ד'סאטמאר, געגרינדעט שנת תש"ח". ברוקלין, ניו יורק, דפוס אברהם יצחק פרידמאן, [תשי"ב 1952]. יידיש. מהדורה ראשונה.

חוברת הכוללת עשרות תקנות של חברי הקהילה החדשה של האדמו"ר מסאטמר בברוקלין ניו יורק - קהילת "יטב לב סאטמר". התקנות מתייחסות לשמה של הקהילה ושפת הדיבור בה, כללי הקבלה לקהילה, הכנסות הקהילה, אספות, בחירת נושאי המשרה, רב הקהילה ["כ"ק אדמו"ר הגה"ק מרן יואל טייטלבוים שליט"א הוא המרא דאתרא שלנו... הסמכות היחידה בכל הענינים הרוחניים. אף מורה הוראה, שו"ב או מלמד אינו יכול להיבחר לתפקיד ללא הסכמתו, פסק דינו מחייב כל חבר בקהילה" (תרגום מיידיש)], זכויותיהם וחובותיהם של בני הקהילה, חברא קדישא, חברת ש"ס ומשניות, ועוד.

מסמך מוקדם מראשית ימיה של חסידות סאטמר בארה"ב. האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר הגיע לארה"ב בשנת תש"ז, ו"קהל יטב לב" נוסד על ידי האדמו"ר בחול המועד פסח תש"ח. באספה הראשונה בבית המדרש של סאטמר בברוקלין ניו יורק, התקבלו שבעה-עשר חברים בלבד כחברי קהילה. נשיא הקהילה הראשון היה רבי חיים מאיר ברוין בעל "תולדות חיים".


28, [2] עמ'. 13 ס"מ בקירוב. מצב טוב מאוד. כריכה חדשה.

ספרים וכרזות - חסידות סאטמר בארה"ב ובארץ ישראל
ספרים וכרזות - חסידות סאטמר בארה"ב ובארץ ישראל