מכירה פומבית 048 אדמו"רי ורבני סאטמר, סיגט ובאבוב - ספרים, חפצי צדיקים, מכתבים וכתבי-יד, תצלומים, כרוזים ופריטי דפוס

אוסף מכתבים מאת האדמו"ר מהעלמיץ רבי חנניה יו"ט ליפא דייטש – אל ה"בית ישראל" ממטרסדורף

פתיחה: $300
לא נמכר

תשעה מכתבים בכתב ידו ובחתימתו של האדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש אב"ד העלמעץ ("העלמעצער רבי"). ארה"ב ואוסטרליה, תשכ"א-תשכ"ח [1961-1968].
תשעה מכתבים (חלקם ארוכים וכתובים משני צדי הנייר), שנשלחו אל רבו האדמו"ר רבי ישראל טויסיג בעל ה"בית ישראל" ממטרסדורף. כתובים על נייר מכתבים רשמי של האדמו"ר, וחתומים בחתימת יד קדשו "חי"ל [חנניה יו"ט ליפא] בן רחל מלכה לרפו"ש [לרפואה שלמה]".
שאלות הלכתיות בדיני צניעות, תיקון מקוואות, תשובות והסכמות לספרו "טהרת יום טוב", ועוד.
הגאון הקדוש רבי חנניה יום טוב ליפא דייטש אב"ד העלמעץ והגלילות (תרס"ח-תשנ"א), מזקני הרבנים החסידיים בארה"ב. בן הגאון רבי שמואל אהרן דייטש ממישקאלץ בעל "שם אהרן", וחתן הגאון רבי מאיר יוסף אבלעס אב"ד שאללוי. למד בצעירותו אצל ה"לבושי מרדכי". כיהן ברבנות בכמה קהילות בהונגריה וסלובקיה. בשנת תש"ט היגר לארה"ב והתיישב בקליבלנד, ובהמשך עבר לוויליאמסבורג שבברוקלין. נודע במומחיותו בעניני טהרה ותקון מקוואות, ופעל רבות לחיזוק כשרות המקוואות בארה"ב ובארצות תבל, יחד עם קרוב משפחתו ורבו האדמו"ר רבי יואל טייטלבום מסאטמר. עמד בקשרי שו"ת עם רבנים מכל קצווי תבל. מחבר סדרת הספרים "טהרת יום טוב" (עשרים חלקים).


9 מכתבים, נייר מכתבים רשמי. 26-28 ס"מ בקירוב. מצב טוב. סימני קיפול. כתמים ובלאי קל.

מכתבים
מכתבים