מכירה פומבית 92 חלק א' פריטים נדירים ומיוחדים

ספר עץ חיים (מהאר"י ז"ל) – לבוב, תרכ"ה – העותק של הגה"ק רבי שמואל פרנקיל מדאראג בעל ה"אמרי שפר"

פתיחה: $1,000
הערכה: $3,000 - $6,000
נמכר ב: $7,500
כולל עמלת קונה

ספר עץ חיים, תורת קבלת האר"י ז"ל מאת רבינו חיים וויטאל – המהרח"ו. לבוב, דפוס אברהם יהושע העשיל דראקר, תרכ"ה 1864.
העותק של הגאון הקדוש רבי שמואל פרנקיל מדאראג. בראש השער רישום בעלות בכתב-ידו וחתימתו: "חנני ה' בזה, הק' שמואל פרענקיל מב"ח". חותמות בעלות של חתנו הגאון רבי יעקב צבי כ"ץ אב"ד ה'-סאבאסלו.
הגאון הקדוש רבי שמואל פרנקיל (תקע"ה-חשון תרמ"ב), מגדולי הרבנים החסידיים בהונגריה, שנודע לצדיק נשגב ופועל-ישועות. תלמיד מובהק של בעל ה"דברי חיים" מצאנז. הסתופף גם בצילו של האדמו"ר רבי צבי הירש מליסקא. התגורר בקאמאדע (Komádi, הונגריה; על שמה כונה "ר' שמואל קאמאד'ער"), ובברטי-אויפאלו. היה רגיל לחתום "מב"ח", וכך הוא מוזכר בשער ספרו "אמרי שפר" [יש אומרים שפתרונו: מבית חלפון, ויש אומרים שפתרונו: מהר-חדש, על שם מגוריו בברטי-אויפאלו]. בשנת תרל"ד נתמנה לרב בעיר האיידו-דאראג שבהונגריה. ממנו יצאו שושלות חשובות של רבנים ואנשי-מעשה. על שמו ולזכרו הוקמו מוסדות התורה של חסידות דאראג בימינו.


[2], ב-צט דף. 36.5 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים ובלאי. חותמות. כריכה חדשה.
מעבר לשער דברי המביא לבית הדפוס, הכותב כי עריכת הספר והדפסתו נעשו על פי הוראותיו המפורטות של רבו ה"אדמו"ר הרב הצדיק הקדוש מזידיטשוב שליט"א".

חסידות – עותקים מיוחסים
חסידות – עותקים מיוחסים