מכירה 12 - יודאיקה: ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

שבעה ספרי חסידות

פתיחה: $500
נמכר ב: $625
כולל עמלת קונה
1. ספר עטרה לראש צדיק, על התורה וליקוטים, מהאדמו"ר רבי יעקב צבי מפאריסאוו (פוריסוב). ווארשא, נהר"ת 1895. מהדורה יחידה, עם רשימות "שמות האנשים" קוני הספר. (חתימות בעלים, פגעי עש).
2. ספר מנורה הטהורה, על שו"ע הלכות שבת, מרבי עוזיאל מייזליש, תלמיד רבי אלימלך מליזנסק. למברג, תרמ"ג 1883. מהדורה יחידה, רשימת מנויים. (חתימות בעלים. חותמות רבי "עוזיאל באדנער - אב"ד קאמארניק").
3. ספר אורה ושמחה, על התורה, רבי שמחה יאיר רוזנפלד אב"ד רדזמין, אוזרקוב ופיעטרקוב. פיעטרקוב, תרע"ג 1913. מהדורה יחידה. (בראש הספר צוואת המחבר).
4. ספר פרקי הנאזר, ד' חלקים, הלכות שחיטה עפ"י פרד"ס [קבלה וחסידות]. רבי אליעזר שו"ב מזיטומיר, כפי אשר קיבל מרבו האדמו"ר רבי זאב הלוי בעל "אור המאיר". לובלין, תרמ"ו 1886. מהדורה יחידה.
5. ספר להב אש, תולדותיו ותורתו של האדמו"ר רבי שמואל אבא מזיכלין. פיעטרקוב, תרצ"ה 1935. מהדורה יחידה (שער פגום, חתימות יד הגאון רבי "דוד צבי זילברשטיין").
6. ספר שבחי רמ"ל ומשיבת נפש. תולדות האדמו"ר רבי משה לייב מסאסוב. למברג, [תר"ף 1920]. מהדורה יחידה. יידיש.
7. ספר מגדל דוד, תולדות האדמו"ר רבי דוד מלעלוב. פיעטרקוב, תר"ץ 1930. הסכמות רבות מרבנים ואדמו"רים בפולין. מהדורה יחידה.
גודל ומצב משתנים, מצב טוב-בינוני.
Category
חסידות וקבלה