מכירה 12 - יודאיקה: ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

עשירית האיפה / פני זקן – ספרי רבי יצחק אייזיק מקומרנא

פתיחה: $500
נמכר ב: $625
כולל עמלת קונה
תורת כהנים – ספרא, עם ביאור עשירית האיפה, מאת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק סאפרין מקומרנא. לבוב [תר"ט] 1848. מהדורה יחידה.
[2], קנח דף [מספור דפים משובש]. 35 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני עובש. קרעים בשולי דפים.
כרוך עם: מסכת שקלים – תלמוד ירושלמי, עם פירוש פני זקן, מאת האדמו"ר רבי יצחק אייזיק ספרין מקומרנא. לבוב תרי"א [1851]. מהדורה יחידה. נדיר ולא מופיע בתקליטור הביבליוגרפיה.
[כט] דף, חסרים: שלשה דפים אחרונים. 35 ס"מ. מצב טוב-בינוני. קרע בדף השער ובדפים אחרונים. חור בדף השער ובמספר דפים. כתמים. סימני עובש.
קטגוריה
חסידות וקבלה