מכירה פומבית 047 מכירה מקוונת - יודאיקה: ספרי קודש, מכתבים וכתבי-יד, חסידות וקבלה

ספר אילת השחר – מנטובה, שע"ב – מהדורה ראשונה

פתיחה: $200
נמכר ב: $525
כולל עמלת קונה

ספר אילת השחר, מזמורים, פיוטים, תפילות ובקשות שנוהגים לומר בני חברת "שומרים לבקר" במנטובה. מנטובה, דפוס אליעזר מאיטליאה, [שע"ב 1612]. מהדורה ראשונה.
רישומים וחתימות בכתבי-יד עתיקים, בדף השער ובדף הבטנה של הכריכה הקדמית: "אברהם --?".
עם קונטרס מודפס בן עשרה דפים (שנדפס במקור עם הספר), ובו תוספת "סליחות ו"סדר וידוי", מאת רבי חנניה אליקים ריאיטי, ולפניהם הקדמה קצרה מאת רבי מרדכי ירא.


קסח; י דף. י דף עם תוספת סליחות וסדר הווידוי נכרכו בעותק שלפנינו בין דפים קנד-קנה. בדפים אלו השוליים קצוצים. 16 ס"מ. מצב בינוני. כתמים רבים, בהם כתמי רטיבות וכתמים כהים. בלאי. סימני עש (במספר מקומות סימני עש קשים), עם פגיעות בטקסט. קרעים במספר דפים, עם פגיעות בטקסט. כריכת עור עתיקה, בלויה ופגומה, עם סימני עש רבים.

קטגוריה
סידורים, הגדות של פסח וספרי תפילה