מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $1,000     $1,800 11     $100     $100 21     $300     $700 31     $150     $300
2     $200     $1,000 12     $200     $420 22     $100     $360 32     $200     $380
3     $150     $750 13     $80     $110 23     $100     $190 33     $200     $500
4     $250     $600 14     $150     $850 24     $100     $200 34     $100     $110
5     $100     $130 15     $100     $160 25     $100     $380 35     $150     $500
6     $150     לא נמכר 16     $100     $300 26     $200     $200 36     $100     $170
7     $100     $120 17     $200     $420 27     $100     $420 37     $180     $420
8     $100     $320 18     $200     $500 28     $100     $1,200 38     $120     $160
9     $150     $200 19     $80     $100 29     $100     $320 39     $100     לא נמכר
10     $100     $140 20     $100     $500 30     $100     $420 40     $100     $130