מכירה 11 - הסטוריה ותרבות יהודית וישראלית

נאומי מקס נורדאו בקונגרסים הציוניים הראשונים – ורשה, 1900

פתיחה: $100
לא נמכר
Mowy ze Zjadów Syonistycznych w Bazylei [נאומים בקונגרסים הציוניים בבזל], מאת מקס נורדאו. ורשה, 1900.
שלשה נאומים שנשא מקס נורדאו בשלשת הקונגרסים הציוניים הראשונים בבזל, 1897-1899. פולנית.
47 עמ', 19.5 ס"מ. מצב טוב. נייר יבש ושביר. קרעים ומעט כתמים. הערות בכתב-יד בשולי מספר דפים.
קונגרס
קונגרס