מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

תעודה לתלמיד "חיים גרינימן" - בחתימות הסטייפלר וראשי ישיבת "תפארת ציון" - בני ברק, תרצ"ו

פתיחה: $700
לא נמכר
תעודה לתלמיד "חיים בהרב ר' שמואל גרינימן". ישיבת תפארת ציון, בני ברק, אלול תרצ"ו [1936].
תעודת ציונים בבחינה הכללית, בה ניתן לתלמיד ציון "מצוין" בהבנה וציון "טוב מאד" בידיעה, בהתמדה ובהנהגה. בחתימת רבני "הועד הבוחן" וחברי הנהלת הישיבה: רבי "יעקב ישראל קניבסקי" [הסטייפלר, שהיה גם דודו של הגר"ח גרינימן], רבי "אברהם יצחק גרשונוביץ רב דזבינקא וכעת ר"מ דפה" ורבי "יעקב שניידמן".
הגאון הקדוש רבי יעקב ישראל קנייבסקי (תרנ"ט-תשמ"ה), מגדולי הדור האחרון. ידוע בכינויו "דער סטייפלער" [הסטייפלר] על שם מוצאו מהעיר הורונוסטייפול שבאוקראינה. מגדולי תלמידי ישיבות נובהרדוק באוקראינה ובפולין. נודע כאחד מגדולי השקדנים והלמדנים בעולם הישיבות. לאחר נישואיו עם אחותו של מרן ה"חזון איש" כיהן כראש ישיבה בישיבת נובהרדוק בפינסק, ובשנת תרצ"ד עלה לארץ לכהן כראש ישיבת "בית יוסף - נובהרדוק" בבני ברק. במשך שנים התגורר בבני ברק בבית אחד יחד עם גיסו מרן ה"חזון איש". לאחר סגירת הישיבה המשיך ללמוד בכולל האברכים של מרן ה"חזון איש" ("כולל חזון איש") ובביתו, וחיבר את סדרת ספרי קהילות יעקב על רוב סוגיות ומסכתות הש"ס. נודע כאיש מופת בעל רוח הקודש, ורבים באו לקבל את ברכותיו ועצותיו.
הגאון הנודע רבי חיים שאול גרינימן (תרפ"ו-תשע"ה), בן-אחותו של ה"חזון איש", היה בזמן כתיבת תעודה זו, ילד בן עשר וחצי, וכבר אז נודע בכשרונותיו הגאוניים ובהבנתו המעמיקה.
[1] דף. 25 ס"מ. דף מודפס, מילוי בכתב יד, עם חותמת הישיבה. מצב טוב-בינוני. בלאי וכתמים, פגמים קלים בקווי הקיפול.
קטגוריה
מכתבים