מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

מכתב תודה מהגאון רבי ברוך בער ליבוביץ ראש ישיבת קמניץ

פתיחה: $1,000
נמכר ב: $2,000
כולל עמלת קונה
מכתב (ביידיש) מהגאון רבי ברוך בער ליבוביץ ראש ישיבת "כנסת בית יצחק" בקמניץ דליטא. קמניץ, [תרצ"ד-תרצ"ו? 1933-1936?].
מכתב (ביידיש) שנשלח אל נדיבי הישיבה, משפחת פייגין מפילדלפיה, ארה"ב. רוב המכתב במכונת כתיבה, על שני דפים (נייר מכתבים רשמי של הישיבה). במכתב מודה להם רבי ברוך בער מעומק הלב על תמיכתם הנדיבה בישיבה, תוך שהוא מתאר את מצבה הקשה של הישיבה וכותב על נחיצות התמיכה בה. בסיומו שלוש שורות בכתב-יד קדשו וחתימתו של ראש הישיבה, עם ברכות חמות ולבביות ביידיש ובעברית: " איך בענטש אייך מיט אייער פרויא הצדקנית שתחי' מיט לאנגע יאהרין אונד מיט כל ברכה והצלחה [=הריני מברך אתכם יחד עם רעייתכם הצדקנית שתחי' בשנים ארוכות ועם כל ברכה והצלחה] ו תבורכו בברכת "ברוך אשר יקים" וגו'. המברכם ברוך דוב לייבאוויץ ר"מ בהישיבה הק' בית יצחק".
הגאון הקדוש רבי ברוך דוב (בער) ליבוביץ (תרכ"ד-ת"ש), מגדולי מרביצי התורה בדורו. מתלמידי הגר"ח מבריסק בישיבת וולוז'ין. חתן הגאון רבי אברהם יצחק צימרמן אב"ד הלוסק. לאחר שחותנו עבר לכהן ברבנות קרמנצ'וג, מילא את מקומו ברבנות הלוסק והקים בה ישיבה, ולאחר י"ג שנה הוזמן לכהן כראש ישיבת "כנסת בית יצחק" בסלבודקה. בתקופת מלחמת העולם הראשונה נדד עם ישיבתו למינסק, לקרמנצ'וג ולווילנא, עד שלבסוף הקים אותה בקמניץ. בעל "ברכת שמואל" על סוגיות הש"ס. תורתו שבעל-פה ושבכתב היא מאבני היסוד של הלימוד הישיבתי המעמיק.
[2] דף, נייר מכתבים רשמי. 27.5 ס"מ. מצב טוב. סימני קיפול. קרעים זעירים בשוליים.
מכתבים
מכתבים