מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

קול קורא לתמיכה בקובץ התורני "תורה מציון" - ירושלים, תרמ"ח

פתיחה: $300
לא נמכר
דף מודפס, "קול קורא" לתמיכה בקובץ התורני "תורה מציון". ירושלים, תרמ"ח [1888].
"תורה מציון" יצא לאור בירושלים בין השנים תרמ"ז-תרס"ב, על ידי המו"ל והמדפיס רבי שמואל צוקרמן ובעריכת רבי יעקב אורנשטיין. קובץ זה שימש כבמה תורנית חשובה לפרסום חידושי תורה והלכה של רבים מחכמי ישראל בני התקופה, בירושלים ובכל העולם התורני. בין הכותבים היו הגאונים המהרי"ל דיסקין, רבי יצחק אלחנן ספקטור, הנצי"ב מוולוז'ין, רבי שמואל סלנט, רבי יוסף חיים זוננפלד, רבי רפאל מאיר פניז'ל, רבי יעקב שאול אלישר, ועוד.
אחרי שנה של פעילות, ולאחר יציאתה לאור של החוברת הרביעית, פרסם המו"ל רבי שמואל צוקרמן את ה"קול קורא" שלפנינו, הקורא לרבני ישראל ולנדיבי עם לשאת בתמיכה בהוצאות ההדפסה. הוא מספר כי הקובץ יוצא לאור במתכונת וכהמשך לכתב-העת "תבונה" שייסד רבי ישראל סלנטר. עוד הוא מספר על תפוצתו של הקובץ בקרב כלל ישראל, ועל השבחים המרובים להם הוא זוכה. במספר סעיפים הוא מסביר את אופן ההוצאה לאור ודרך הפרסום בקובץ. הוא מפרט את הצורך בתמיכת העם במפעל זה. בסיום הדברים מובאת רשימה ארוכה של עשרות רבנים שעוררו בדבריהם לתמוך ולסייע בהוצאת הקובץ.
[1] דף (2 עמ'). 36.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים בשוליים. סימני קיפול.
קטגוריה
ירושלים וארץ ישראל - ספרים ודברי דפוס