מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

כתב-יד, תקנות חברת "בעלי ברית אברם" ורשימת סנדקים - טריאסטה, תקס"ה

פתיחה: $250
נמכר ב: $525
כולל עמלת קונה
דפים בכתב-יד, תקנות חברת "בעלי ברית אב רם" ורשימת הסנדקים בחברה. טריאסטה, תקס"ה 1805-1804. איטלקית, עם מעט עברית.
בדפים שלפנינו ארבעה העתקים של תקנות חברת הסנדקאות "בעלי ברית אב רם" של קהילת יהודי טריאסטה (על חברות סנדקאות ראה פריט קודם). בשניים מההעתקים מופיעה רשימת הסנדקים בני החברה. הראשון ברשימה הוא רבי אברהם אליעזר הלוי (נפטר תקפ"ו), מזקני וחשובי רבני טריאסטה, ומורו של שד"ל [בספרי חכמי דורו נדפסו כמה מפסקיו; ראה אודותיו: מ' בניהו, "דעת חכמי איטליה על הנגינה בעוגב בתפילה", אסופות, א, תשמ"ז, עמ' שא-שב]. באחד ההעתקים מופיעה גם העתקת חתימתו: "הצעיר אברהם אליעזר הלוי ס"ט העומד על התורה ועל העבודה טריאסטי יע"א". במספר מקומות מופיע התאריך טבת תקס"ה והתאריך הלועזי 1804; באחד העמודים תוספת מהתאריך פברואר 1805, עם חותמת שעווה.
[14] דף (בהם שלושה דפים ריקים). דפים בגדלים שונים: 24-37 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות וכתמי פטריה. סימני עש. קרעים וקרעים חסרים, עם פגיעות בטקסט.
קטגוריה
יהדות איטליה – כתבי יד ומכתבים, תעודות ודברי דפוס