מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

שני קונטרסי תקנות של הקהילה היהודית במנטובה - "סדר ההערכה" ותקנות חבורת סנדקאות "בעלי ברית אברהם" - מנטובה, תל"ו-תק"ד

פתיחה: $600
נמכר ב: $1,063
כולל עמלת קונה
שני קונטרסים מודפסים, תקנות של הקהילה היהודית במנטובה:
• סדר ההערכה. מנטובה, [תל"ו 1675].
"סדר ההערכה" הוא השם של תקנוני המס שנדפסו מעת לעת, החל מסופה של המאה ה-16 ועד לסופה של המאה ה-18 בקהילת מנטובה. עורכי התקנונים, שנקראו "מסדרי ההערכה", נבחרו על ידי מוסדות הקהילה, וקבעו כללים שונים לעריכת שומת הנכסים וחוקת הקהילה. התקנות נקבעו בדרך כלל לשלוש שנים, ובכל סיום תקופה נדפסה חוברת חדשה ובה הופיעו התקנות שנקבעו לתקופה שבאה אחריה. חוברות אלו מהוות מקור היסטורי רב ערך לחיי הקהילה במהלך המאות ה-17 וה-18, ובאים בהן פרטים רבים על העיסוקים השונים של בני הקהילה, על סחורות וסוגי רכוש, ועוד.
[6] דף. 22 ס"מ. מצב טוב-בינוני. כתמים. קרעים בשוליים. רישומים. ללא כריכה.
• "סדר הגד יגיד לבני חברת בעלי ברית אברהם כדת מה לעשות..." - תקנון חברת סנדקאות. מנטובה, [תק"ד 1744].
מטרתה של "חברת סנדקאות", שפעלה בקהילות רבות, הייתה לדאוג לצרכי ברית המילה וסעודת הברית של משפחות עניות. בתמורה לכך קיבלו אנשי החברה את כיבוד הסנדקאות. הקשר בין הסנדקים למשפחות נוהל על ידי החברה באופן מסודר, כדי לזכות את חבריה בכיבוד הסנדקאות, כל אחד בתורו. במנטובה הוקמה בשנת תע"ו (1716) חברת "בעלי ברית אברהם". בחברה היו שישים חברים, ששילמו שמונה לירות כדמי חברות, ובנוסף תרמו ארבע לירות לכל ברית שנערכה על ידי החברה. תקנון חברה זו פורסם בדפוס לראשונה בשנת תק"ד. מדי כמה שנים פורסמו התקנות בצורה מעודכנת עם שמות החברים החדשים. לפנינו הקונטרס משנת תק"ד, הראשון שהדפיסה החברה (אחריו נדפסו קונטרסים גם בשנים תקל"א, תקל"ט, תקמ"ח, תקנ"א, כפי שמצוין בשער הקונטרס החמישי של שנת תקנ"א). בשער נמנים החברים רבי עמנואל ציויטה, רבי דוד חיים לומברוזו ורבי עזריאל באסאן (האחרון נזכר אצל החיד"א במעגל טוב, ט"ז אלול תקל"ו, עמ' 82).
ז, [1] דף. 20.5 ס"מ. מצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות רבים. מעטפת קרטון, פגומה ומנותקת.
יהדות איטליה – כתבי יד ומכתבים, תעודות ודברי דפוס
יהדות איטליה – כתבי יד ומכתבים, תעודות ודברי דפוס