מכירה 88 - חלק א' - יודאיקה - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים, חפצים

ספרי שערי ציון - סלאוויטא, תקפ"ד - דפוס רבי שמואל אברהם שפירא

פתיחה: $800
נמכר ב: $4,750
כולל עמלת קונה
ספר שערי ציון, תפילות ותיקונים, מאת רבי נתן נטע האנובר, עם תוספות תקון סעודה וספר יצירה. סלאוויטא, דפוס רבי שמואל אברהם שפירא בן הרב מסלאוויטא, [תקפ"ד 1824].
כולל: תקון חצות, תקון הנפש, תקוני תפלות, תקון המלקות, תקון התרת נדרים, תקון סעודה, תקון שלשה משמרות, סדר מסירת מודעא, תפלה לעצירת גשמים וסדר פדיון נפש.
[1], ג-קלב דף. חסר דף ב. 14 ס"מ. מצב משתנה, כ-50 מהדפים הראשונים במצב בינוני-גרוע, יתר הדפים במצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. כתמים כהים וקשים בעשרות הדפים הראשונים. בלאי רב. דף השער מנותק. קרעים חסרים בדף השער ובדפים שאחריו, עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר דבק. סימני עש עם פגיעות בטקסט. רישומים בעט. כריכה ישנה ובלויה.
נרשם במפעל הביבליוגרפיה על פי עותק מספריית שוקן.
קטגוריה
דפוסי סלאוויטא וזיטומיר