מכירה 85 - יודאיקה: ספרי קודש, כתבי-יד, מכתבי רבנים, חפצים

רב אלפס - אמשטרדם, ת"ג - שלושת החלקים בשלושה כרכים

פתיחה: $300
נמכר ב: $375
כולל עמלת קונה
הלכות רב אלפס, עם פירוש רש"י, חלק ראשון - סדר מועד (כולל מסכת ברכות והלכות קטנות), חלק שני - סדר נשים (עם מסכת חולין) וחלק שלישי - סדר נזיקין. אמשטרדם, [ת"ג 1643]. דפוס עמנואל בנבנישתי. שלושת החלקים בשלושה כרכים, הכוללים את הלכות הרי"ף על מסכתות הש"ס.
הגהות קצרות בכתב-יד במספר דפים.
שלושה כרכים. כרך ראשון (מועד): ריא דף. כרך שני (נשים): קס דף. כרך שלישי (נזיקין): קצה דף. חסרים דפים קצו-רד. במקומם נכרכו בשנית דפים קיב-קלז, קמ-קס מתוך סדר נשים. 21-20 ס"מ. מצב כללי בינוני-טוב. כתמים, בהם כתמי רטיבות גדולים. במספר דפים בכרך השלישי קרעים חסרים עם פגיעות בטקסט, משוקמים בהדבקות נייר. סימני עש עם פגיעות בטקסט, בעיקר בכרך הראשון. כריכות ישנות עם פגמים וסימני עש.
תלמוד ורי"ף, משניות ופרקי אבות
תלמוד ורי"ף, משניות ופרקי אבות