מכירה מקוונת 029 - יודאיקה: ספרים, כתבי-יד, חפצים, מכתבים

ספר יסוד האמונה / ספר עמוד העבודה – ספרי רבי ברוך מקוסוב - טשרנוביץ, תרי"ד – מהדורות ראשונות

פתיחה: $300
נמכר ב: $375
כולל עמלת קונה
שני ספריו של רבי ברוך מקוסוב – מהדורות ראשונות:
1. ספר יסוד האמונה, ביאורים על התורה, פרקי אבות וליקוטים, מאת רבי ברוך בן רבי אברהם מקוסוב. טשרנוביץ, [תרי"ד 1854]. מהדורה ראשונה.
רעיונות וביאורים בדרך הדרוש על דברי רש"י על התורה, ובסופו ליקוטים שונים על נ"ך, פרקי אבות ואגדות חז"ל, ועוד. בראש הספר 15 [!] הסכמות נלהבות מגדולי החסידות וגדולי דורו, המשבחים את הסברתו המיוחדת בתורת הקבלה (ההסכמות נכתבו, חלקן בחיי המחבר בשנות התק"כ, וחלקן בשנות התק"נ לאחר פטירתו, אך נדפסו כאן לראשונה רק בשנת תרי"ד).
[4], קיד, [1] דף. 22.5 ס"מ. דפים ראשונים ואחרונים על נייר כחלחל-ירקרק. מצב טוב. כתמים. קרעים קטנים בשולי מספר דפים. חותמות ורישומים בכתב-יד. כריכת עור חדשה.
2. ספר עמוד העבודה, ביאורי מושגים בתורת הקבלה, מאת רבי ברוך מקוסוב. טשרנוביץ, [תרי"ד] 1854. מהדורה ראשונה. עם הסכמות גדולי החסידות, רבי מנחם מנדל מפרמישלן ורבי משה מסמבור.
ברוב הספר מבאר המחבר מושגים רבים של יסודות תורת הקבלה, בצורה יסודית, ובשפה שווה לכל נפש, על פי דרכו ושיטתו של המקובל רבי יוסף אירגאס בספרו "שומר אמונים" (נדפס לראשונה באמשטרדם תצ"ו). הספר שלפנינו הוא כמעין המשך לספר "שומר אמונים", חלקו הגדול בנוי בצורת ויכוח (בדומה למבנה הספר "שומר אמונים").
רבי מנחם מנדל מפרימשלן (תלמיד הבעש"ט) כותב על המחבר בהסכמתו: "והי' אתי עמי במחיצה אחת כמה ימים ואמר לי כמה דברים בכתבי האר"י והסביר הענין היטב להבין הענין היטב משולל ומופשט מגשמיות ונכנסו הדברים בלבי וערבים עלי מאוד... נראה לי שהם הם עיקר יסודות התורה ויחוד האמונ(ת)[ה] ליתן כבוד לה' אלהינו...".
[2], ה-ו, רב דף. 22 ס"מ. מצב בינוני-טוב. כתמים ובלאי. קרעים וסימני עש קלים בשולי הדפים הראשונים, עם פגיעות בטקסט. קרע חסר בדף האחרון, עם פגיעה קלה בטקסט. כריכה ישנה.
המחבר, רבי ברוך מגיד מישרים בקוסוב (נפטר תקמ"ב), מהדור הראשון של גדולי החסידות, תלמידו של רבי מנחם מנדל מפרימשלן (תלמיד הבעש"ט), ותלמידו של המגיד ממזריטש.
שני הספרים נדפסו בטשרנוביץ בשנת תרי"ד, על ידי אותם מו"לים ובאותו בית דפוס. ברוב העותקים של ספרים אלו, כבעותקים שלפנינו, נדפסו 15 הסכמות בתחילת הספר "יסוד האמונה" ורק 2 הסכמות (הסכמות רבי מנחם מנדל מפרמישלן ורבי משה מסמבור) בתחילת "עמוד העבודה", על אף שתוכן רוב ההסכמות שייך רק לספר "עמוד העבודה".
Category
ספרי חסידות