מכירה 76 - הגר"א ותלמידיו: ספרים וכתבי יד מאוסף ישעיהו וינוגרד ז"ל

ספר אלפי מנשה – מאת רבי מנשה מאיליה, מרואי פני הגר"א הקבועים – ווילנא, תקפ"ב – מהדורה ראשונה / ספר אלפי מנשה – וורשא, תר"כ

פתיחה: $400
נמכר ב: $500
כולל עמלת קונה

ספר אלפי מנשה, מאת רבי מנשה מאיליא. המהדורה הראשונה ומהדורה נוספת (חלקית) שנדפסה מאוחר יותר:
1. ספר אלפי מנשה, מאת רבי מנשה מאיליה. ווילנא, [תקפ"ב 1822]. מהדורה ראשונה. חיבור פילוסופי שמגמתו "תיקון עולם". בסוף הספר הדפיס המחבר מחידושיו על הש"ס, בהם הביא מדברי רבו הגר"א.
[2], צב דף. 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים ובלאי. חותמות ורישומים בכתב יד. סימונים בכתב יד בגוף הטקסט במספר דפים. כריכה ישנה ובלויה, עם שדרה קרועה. תו-ספר.
2. ספר אלפי מנשה, מאת רבי מנשה מאיליה, עם קונטרס "מעשה מקשה", מאת רבי גרשון חן טוב. וורשא, [תר"כ] 1860. במהדורה זו נדפסו רק החידושים על הש"ס, אך עיקר החיבור לא נדפס.
[1], יד דף; יג, [1] עמ'. 17.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים קטנים במספר דפים. חותמת רבי "שמעון שיימא במו"ה משה לוריא משאוויל". כריכה ישנה, עם פגמים. מדבקה על גבי הכריכה. תו-ספר.
וינוגרד, אוצר ספרי הגר"א, מס' 1568.
מקור: אוסף ישעיהו וינוגרד ז"ל, ירושלים.


רבי מנשה מאיליה – תלמיד הגר"א שניסה להשכין שלום בין חסידים למתנגדים
הגאון רבי מנשה מאיליה (תקכ"ז-תקצ"א), מענקי הרוח בליטא, דמות ייחודית ומקורית, גאון מופלג שהיה מ"רואי פני הגר"א" הקבועים. חלק ניכר מדרכו המיוחדת בלימוד קיבל מהגר"א. כיהן תקופה קצרה כאב"ד בעיר הולדתו סמורגון, אך עקב התנגדותו להנהגת הקהילות ששיתפו פעולה עם גזירת ה"קנטוניסטים", התפטר מן הרבנות ומסרה לתלמידו הגדול רבי אריה ליב שפירא.
חיבוריו הייחודיים וחשיבתו המקורית עוררו עליו ביקורת לא מעטה. בחיבוריו ניסה לפעול ל"תיקון עולם", להטבת מצב היהודים ברוסיה, לשיפור מצבם הכלכלי, להשכנת שלום בין הבריות. ספרו הראשון "פשר דבר" (ווילנא, תקס"ז), בו מובאים רעיונות שונים בדבר השלום והאחדות, נועד "לפשר בין הצדיקים" בדורו. חזונו היה להשכין שלום בין ה"מתנגדים" וה"חסידים". על אף שלא הזכיר במפורש את מחלוקת החסידים והמתנגדים בספרו, כוונתו הובנה היטב, והדבר עורר עליו כעס בקרב אנשים מסוימים מחוג תלמידי הגר"א. הוא נרדף בעקבות זאת, ספרו הנ"ל נידון לשריפה ורוב עותקיו הועלו באש. מספרים שבאחת מאסיפות הרבנים אף ניסו להחרימו, אולם רבי יהושע צייטלין משקלוב, מבאי ביתו של הגר"א מנע את הדבר.
רבי מנשה היה ידוע כחכם בחכמות העולם השונות. מסופר עליו כי פיתח כמה המצאות, ביניהן: מכונת חרישה משוכללת ומכונה לשחיקת טבק. עוד מסופר כי כתב פעם ספר העוסק במתמטיקה ובהנדסה צבאית, בכדי להוכיח לשלטונות הרוסים שהאזרחים היהודיים אינם מחוסרי השכלה.
ספרו "אלפי מנשה" נועד לשטוח בהרחבה את משנתו, לאחר שלא הובן בספריו הקודמים, אך גם ספר זה לא התקבל בהבנה. מסופר כי הגרסה הראשונה של חיבור זה נשרפה בבית הדפוס, בעקבות מחאה של קנאי שהציץ בכתב היד קודם ההדפסה, ורבי מנשה נאלץ לשחזר את הספר מזכרונו.
מתלמידיו וממשיכי דרכו נודעו הגאונים גדולי הדור: רבי ליבלי שפירא אב"ד סמורגון וקובנא ("רבי ליבלי קאוונער"), רבי אריה ליב הומינר מרבני מינסק (בעל "באר היטב" על התורה), רבי דוד לוריא – הרד"ל, והגאון רבי שלמה זלמן ריבלין משקלוב.

ספרי גדולי תלמידי הגר"א
ספרי גדולי תלמידי הגר"א