"Theatrum Terrae Sanctae", מאת כריסטיאן ואן אדריכום – תריסר תחריטים – מפות של ארץ ישראל

פתיחה: $1,000
נמכר ב: $2,000
כולל עמלת קונה
Theatrum Terrae Sanctae et Biblicarum Historiarum, מאת כריסטיאן ואן אדריכום. דפוס Birckmannica, קלן, 1593 (פרטי הדפוס בקולופון). לטינית. מהדורה שניה.
חיבורו רב ההשפעה של הכומר הקתולי כריסטיאן ואן אדריכום (1533-1585), הנחשב לאחד מספרי הגיאוגרפיה החשובים ביותר אודות ארץ ישראל בעת החדשה. הספר, שהכנתו נמשכה קרוב לשלושים שנה, פורסם רק לאחר מות המחבר, והניח את היסודות לשרטוט מפות הארץ במאתיים השנים הבאות. בספר תריסר מפות-תחריט: תשע מפות המציגות את נחלות השבטים, מפת מדבר פארן (עם ציון החניות של בני ישראל במסעם ממצרים לארץ ישראל), ושתי מפות גדולות יותר (מקופלות), שלהן נודעה חשיבות מיוחדת – מפת ירושלים (עם סימון השערים, האתרים המרכזיים, וסימון ראשון מסוגו של 14 תחנות "דרך הייסורים"), ומפה של ארץ ישראל כולה (שווריאציות שונות שלה פורסמו בידי גדולי הקרטוגרפים: תומס פולר, Jan Jannson, Nicholas Visscher ואחרים).
תריסר לוחות התחריט בעותק שלפנינו מנותקים. מפת ירושלים לקוחה ממהדורה אחרת של הספר (מתוארכת 1682). ייתכן שמפות נוספות הושלמו ממהדורות אחרות.
[6] דף, 286 עמ', [15] דף + [12] לוחות תחריט, 39 ס"מ בקירוב. מצב טוב-בינוני (מרבית המפות במצב טוב). כתמים. מספר דפים כהים. קמטים. קרעים קלים בשוליים וקרעים חסרים קטנים במספר דפים ומפות. חתימה בדף השער. הלוחות, הכריכה וחלק מהדפים מנותקים או מנותקים חלקית. כריכת קלף, מעט בלויה ופגומה.
מפות ארץ ישראל
מפות ארץ ישראל