מכירה 71 - אוסף הרב פרופ' דניאל שפרבר

ספר ירמיהו על קלף – בפורמט קטן – פולין/ליטא, המאה ה-19

פתיחה: $1,000
לא נמכר
ספר ירמיהו על קלף. [פולין/ליטא, המאה ה-19].
ספר בפורמט קטן. כתיבה זעירה, 36 שורות בעמודה. הכתיבה אופיינית לפולין או ליטא במאה ה-19 בקירוב. גלול על שני "עצי חיים".
גובה הקלף: 17.5 ס"מ. גובה עצי החיים: 23 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. שבר עם חסרון באחת מידיות העץ.
נביאים ומגילות
נביאים ומגילות