Auction 049 Judaica, Cassidhut and Kabbalah - Letters and Manuscripts - Prints and Photographs

Two Handwritten Color Title-Pages of the Book of Emissary of Ridvas Yeshivah – Safed, 1925 / 1928 – from the Estate of R. Yosef Zvi Geiger

Opening: $150
Sold for: $188
Including buyer's premium

The description and condition report appear below in Hebrew. For information in English, please contact us at office@kedemltd.com

שני דפי שער צבעוניים, כתובים בכתב יד, מתוך "ספר השליחות" של "ישיבת רידב"ז – תורת ארץ ישראל ותלמוד תורה הכללית". צפת, שנת תרפ"ה ושנת תרפ"ח.
דפי שער, כתובים בעט, בכתיבה נאה על דפי מחברת. הדפים מעוטרים במסגרות ובהן ציטוטים מן המקורות, ובאיורי פרחים, בדיו צבעונית ובדיו מוזהבת. מצורף דף נוסף מן הפנקס בכתיבה מרובעת, תחילתו של מכתב פנייה ליהודי אמריקה לגיוס תרומות עבור הישיבה, על נייר רשמי של "ועד ישיבת תורת ארץ ישראל ותלמוד תורה הכללית" בצפת.
הדפים אויירו ונכתבו כנראה בידי ר' יוסף צבי גייגר מצפת – מגבאי הישיבה.

[3] דף. 21X16 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קרעים זעירים בשוליים.

מקור: עיזבון רבי יוסף צבי גייגר, צפת.

ר' יוסף צבי גייגר (תר"ל-תש"ד 1870-1944), הנודע כאבי הציור הצפתי. עסקן מוסדות התורה והחסד בעיר, סופר ולבלר, אמן וצייר רב כשרון. יליד צפת ואיש ציבור רב פעלים. ביתו היה בית ועד לגבאי הכוללים והקהילות בצפת. שימש כסופר הכוללים, ועסק גם בכתיבת מכתבים למי שלא ידעו קרוא וכתוב. היה ידוע בעיר כסופר וצייר ברוך כישרון, "כתבא רבא וספרא"; ידועים לוחות "מזרח" ו"שויתי" מעוטרים מעשה ידיו, שערי "ספרי תורמים", "כתבי הכתרה" לתורמים ומכתבי ברכה ששרטט באותיות נאות ועיטר, ואף מגזרות נייר בנוסח המזרח אירופי. בני צפת מספרים כי היה מכין כתובות לזוגות שנישאו בעיר, כתובות באותיות זהב ומעוטרות בצמחים ובפרחים; גם בתי הכנסיות זכו להתקשט במעשי ידיו, ובכמה בתי כנסת בצפת היו מצויים לוחות מעוטרים וכתובים באותיות זהב. עם משלחי ידו הרבים נמנתה אף כתיבה זעירה על גבי גרגרי חיטה; על גרגר אחד היה כותב פסוקים שלמים מן התנ"ך. בספר זכרונותיו "אחד מזקני צפת", מעיד נכדו בנימין גייגר כי הסב עסק אף בחקיקה באבן (ואותיותיו מופיעות על גבי המצבות בצפת).

Category
Graphic Art and "Shiviti" Plaques