מחירים מומשו

מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב- מס. פריטמחיר פתיחהנמכר ב-
1     $400     לא נמכר 11     $200     $240 21     $200     לא נמכר 31     $200     $200
2     $300     $480 12     $500     $700 22     $300     $300 32     $250     לא נמכר
3     $350     $350 13     $700     $1,100 23     $350     $400 33     $300     $300
4     $3,000     לא נמכר 14     $300     $300 24     $500     $600 34     $200     $200
5     $800     $3,000 15     $200     $260 25     $200     $200 35     $500     $600
6     $700     $700 16     $200     $340 26     $250     לא נמכר 36     $1,000     לא נמכר
7     $350     $550 17     $250     $260 27     $250     $250 37     $500     $1,100
8     $200     $380 18     $250     לא נמכר 28     $250     $650 38     $600     $2,000
9     $250     $250 19     $250     $360 29     $750     $750 39     $250     $550
10     $3,000     $4,800 20     $300     $700 30     $1,000     $1,000 40     $500     $750