מכירה 40 - ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים

מסכת ראש השנה יומא ותענית - חתימות והגהות למדניות, רבי מאיר פרלס ורבני משפחת בלום

פתיחה: $300
נמכר ב: $625
כולל עמלת קונה
תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה, מסכת יומא ומסכת תענית. טשערנוביץ, תר"א 1841.
חותמות רבי משה נחום בן רבי עמרם בלום דומ"ץ בגראסוורדיין, חתימות ורישומים מבנו רבי שמואל שמעלקא בלום. מעבר לשער של מסכת יומא חתימה בעפרון "מאיר פערלעס".
עשרות הגהות למדניות בכת"י מוקדם יותר [דומה לכתב ידו של רבי מאיר פערלס אב"ד קראלי], והגהה בכת"י מאוחר יותר חתומה "מ"נ" [משה נחום].
הגאון רבי עמרם בלום, בעל "בית שערים" (תקצ"ד-תרס"ז), תלמיד מובהק של הגאון רבי מאיר פערלס אב"ד קראלא, ותלמיד ה"כתב סופר" וה"מחנה חיים". כיהן ברבנות העיר ה' מאד, בה כיהן ברבנות סבו זקנו רבי עמרם חסידא (נפטר תקפ"ו בארץ ישראל), ורוב ימיו כיהן ברבנות והרביץ תורה בקהלת בערטי-אויפלו. בנו הצעיר רבי משה נחום בלום נולד בשנת תרמ"ג. חתן רבי מאזעס חיים סג"ל ליטש רוזנבוים אב"ד קליינוורדיין. בשנת תרפ"ו נתמנה לדיין ומו"צ בעיר גרוסוורדיין. נספה בשואה, הי"ד.
הגאון רבי מאיר פרלס (תקע"א-תרנ"ד), תלמיד ה"חתם סופר" ותלמיד אביו הגאון רבי יצחק משה פרלס, חתנו וממלא מקומו של רבי יצחק פרנקל ב"ח אב"ד קראלי. ראה אודותיו בספר החתם סופר ותלמידיו, עמ' שט-שי.
308 עמ'; [2] 78, [4] עמ'. 39.5 ס"מ. שוליים רחבים. מצב טוב-בינוני, כתמי חלודה ובלאי. פגיעות עם חסרון במספר דפים. כריכת חצי-עור ישנה.
הגהות בכתב יד
הגהות בכתב יד