מכירה 35 - פריטים נדירים ומיוחדים

מכתב גדולי הרבנים – ירושלים, תש"ה – עם חתימת הרב מבילגוריי לפני פטירתו

פתיחה: $3,000
נמכר ב: $3,750
כולל עמלת קונה
מכתב תודה מרשים בחתימת גדולי הרבנים והאדמו"רים בירושלים לאשה הנדיבה מרת לאה כהן, אשת הרופא ד"ר חיים כהן, על תרומתה לאגודת "תומכי אחים" שעסקה בעזרה לחולים והשאלת מכשירים רפואיים. ירושלים, תש"ה [1945] בערך. "שתודות לכך הצלחנו בע"ה להציל מספר רב של חולים עניים מצפרני המות".
מראשוני החותמים בכתב ידו וחותמתו הוא רבי "מרדכי רוקח בא"א זצ"ל מבעלז" – "הרב מבילגוריי", אביו של האדמו"ר מבעלז שליט"א, שעלה לארץ ישראל באמצע שנת תש"ד ונפטר בשנת תש"ו.
חתימות בכת"י וחותמות של גאוני וצדיקי ירושלים באותם ימים: רבי עקיבא סופר אב"ד פרשבורג; רבי יצחק יעקב וכטפויגעל; רבי זלמן סורוצקין אב"ד סלוצק; רבי שמואל וינגרט "מלפנים רב בפלאהן – גרמניה"; רבי ברוך אבא רקובסקי "רב דשכונות אבן ישראל, עזרת ישראל והסביבה"; רבי מאיר חיים אונגאר "מלפנים רב דק"ק לאקענבאך"; רבי יעקב משה חרל"פ; רבי יוסף גרשון הורביץ "דומ"ץ בעה"ק ירושלם... נשיא ור"מ של הישיבה הגדולה והת"ת מאה שערים"; רבי משה חסקין "הרב דק"ק פרילוק מלפנים בקראקינובה"; רבי יוסף מאיר כהנא "מלפנים רב בסערעדנא"; רבי יצחק אריאלי "רב דשכונות כנסת ישראל והסביבה... מיסד ורו"מ בישיבה המרכזית מרכז הרב מח"ס עינים למשפט"; רבי אליהו ראם "דיין ומו"ץ בעה"ק ירושלם"; רבי איסר זלמן מלצר "האב"ד ור"מ סלוצק, ר"מ ראשי להישיבה וראש המוסד הכללי עץ חיים"; רבי חיים יודא ליב אויערבאך "ר"מ ישיבת שער השמים"; רבי אהרן יעקב קלפפיש "רב בשנאדאווא וכעת בירושלים".
חתימה מעניינת של הגאון רבי שמואל וואזנר בצעירותו, שכיהן אז כ"מו"ץ דשכונת גאולה – אבן ישראל" [חתימה וחותמת. החתימה דהויה].
חותמות בלא חתימה של רבי שמשון אהרון פולונסקי, רבי מאיר סטלניץ, רבי דב כהן ו"בית דין צדק לעדת הספרדים" בירושלים.
23X34 ס“מ. מצב טוב, נייר כהה. נתון במסגרת עץ וזכוכית מקורית. פגמים קלים.