שאל על פריט זה

פריט 281

החיים והשלום - הקדשה מבן המחבר רבי עובדיה הדאיה

ספר החיים והשלום, דרושים, מרבי שלום הדאיה. ירושלים, תרפ"ו (1926).
בדף הכריכה מודבקת הקדשה מודפסת באותיות זהב, כתובה בכת"י וחתימת בן המחבר, רבי עובדיה הדאיה.
הגאון המקובל רבי עובדיה הדאיה, נולד תרנ"ג בארם-צובה (חאלב), בגיל צעיר עלה לירושלים. מראשי ישיבת פורת יוסף ובית הדין בירושלים. כיהן כרב ראשי וראב"ד פתח תקוה. חבר בית הדין הגדול בירושלים. מייסד ישיבת המקובלים "בית-אל" בעיר החדשה. נפטר תשכ"ט. בעל שו"ת "ישכיל עבדי" שמונה חלקים, וספרים נוספים בנגלה ובנסתר.
[2], קכ, [2] דף. 23.5 ס"מ. מצב טוב מאד, כריכה מקורית עם גב עור, משופשפת.