שאל על פריט זה

פריט 279

דרך יהושע – הקדשת המחבר

דרך יהושע, על חמשה חמשי תורה, מאת רבי יהושע יהודה סג"ל לאווינגער. בודפשט, תרצ"ד [1934].
מעבר לדף השער הקדשה מהמחבר, בכתב-ידו: "מנחת זכרון לכבוד קרובי אהובי... מאיר ערנסט נ"י א"י גק"ק בפעסט...".
[1], VIII, קצה עמ', [1] לוח-תמונה, [1] מפה, 16.5 ס"מ. מצב טוב. חותמות. כריכה רופפת.