שאל על פריט זה

פריט 4

כתב-יד עם איור, תחריטים ומגזרת-נייר - החושן ובית המקדש - אמשטרדם, תמ"ח - בנימין שניאור גודיניץ, מאייר שער "מאה ברכות"

כתב-יד העוסק בענייני בית המקדש, עם איור מאת בנימין שניאור גודיניץ. [אמשטרדם], תמ"ח 1688. ספרדית ופורטוגזית.
קונטרס הכולל שני חיבורים, איור, תחריטים ומגזרת-נייר. על שער הקונטרס מופיעים הכותרת "חשן המשפט" ואיור איכותי ונאה של החושן, צבעוני ומוזהב, חתום "על ידי הצעיר בנימין שניאור יצו"א, שנת תמ"ח לפ"ק".
החיבור הראשון (ספרדית) עוסק באבני החושן, שמותיהן, תכונותיהן וזיהויין כיום. בראש הדברים מצוין כי החיבור ערוך על פי הספר "שלטי הגבורים" (לרבי אברהם הרופא פורטלאונה, 1542-1612).
החיבור השני (פורטוגזית) עוסק בענייני בניין בית המקדש: מידותיו, זמן בנייתו, כמויות הכסף והזהב הנדרשות לכליו השונים, כמות השמן והיין הנצרכת למקדש בשנה, ועוד. חיבור זה נמצא גם בכתב-יד אחר שהיה בבעלות רבי יצחק בן מתתיה אבוהב, שנמצא היום בספריית עץ חיים באמשטרדם (כת"י 26 E 48, מספור שלישי, דפים 28/ב-33/ב).
בין שני החיבורים נתונים שלושה תחריטים: האחד, צבוע ביד ומעוטר בזהב, מציג את המשכן וכליו, והשניים הנוספים מציגים את בית המקדש וכליו. התחריט המציג את המשכן לקוח מן הספר Retrato Del Tabernaculo De Moseh, ושני התחריטים המציגים את המקדש וכליו לקוחים מאחת המהדורות של הספר Retrato del templo de Selomo, שניהם לרבי יהודה לאון טמפלו (1603-1675), מחכמי אמשטרדם, שעסק רבות בענייני המקדש והמשכן ואף בנה דגם של בית המקדש שאותו הציג ברחבי אירופה. מגזרת-נייר ייחודית בצורת האפוד והחושן מודבקת על הדף הריק שלאחר התחריטים.
בנימין שניאור גודיניץ (Binyamin Senior Godines) היה צייר, סופר אומן וחרט מפורסם, מבני הקהילה הפורטוגזית באמשטרדם. העתיק חיבורים עבור רבי יצחק בן מתתיה אבוהב מאמשטרדם (1631-1707). הוציא לאור את הספר "מאה ברכות" (נקרא גם: סדר ברכות, Orden de Benediciones, אמשטרדם תמ"ז ותמ"ח), והתחריט שבשער ספר זה הוא מעשה ידיו (חתום: B.G.). בהקדמת הספר "מאה ברכות" כותב גודיניץ שהוא מביאו לדפוס עפ"י כתב-יד שמצא בספריית רבי יצחק בן מתתיה אבוהב, בעוד למעשה כתב-היד נכתב על ידו בהזמנת רבי יצחק אבוהב (כת"י זה נמצא כיום בספריית עץ חיים באמשטרדם, מס' 33 Eי 47). במוזיאון היהודי בלונדון נמצאים שלושה ציורים שצייר גודיניץ "במצות יצחק בן מתתיה אבוהב יצו"א", ובספריית עץ חיים באמשטרדם נמצאים כמה כתבי-יד שכתב וצייר, כולל ציור קבלי של אילן ספירות (סוף כת"י 16 Aי 48).
[1] מעטפת, [7] דף + [3] לוחות תחריט. מצב טוב. מעט כתמים. מעט קמטים.