שאל על פריט זה

פריט 302

תורה ונביאים אחרונים – ונציה, שי"א-שי"ב – פורמט כיס – חלקים מתוך מהדורת התנ"ך המלאה

תורה ונביאים אחרונים. ונציה, דפוס מארקו אנטוניאו יושטיניאן, על ידי קורנילייו אדיל קינד, [שי"א-שי"ב 1551-1552]. פורמט כיס.
שני כרכים מתוך מהדורת התנ"ך שנדפסה בשנים שי"א-שיב בדפוס יושטיניאין. הכרך הראשון כולל את ספרים במדבר, דברים וחמש מגילות. הכרך השני כולל את מרבית נביאים אחרונים, עם דפים חסרים במספר מקומות.
בדף השער של ספר ירמיה מוזכרים שם המדפיס, מקום ושנת הדפוס (דגל המדפיס של יושטיניאן מופיע לצד השער, בעמוד הקודם).


שני כרכים. כרך ראשון (ספר במדבר, דברים וחמש מגילות): [262] דף. ללא ספרים בראשית-ויקרא. כרך שני (נביאים אחרונים): [440] דף. חסרים 16 דפים: [5] דפים בראש הכרך מספר ישעיהו, [8] דפים מספר ירמיהו (קונטרס 149), [1] דף ריק לאחר ספר יחזקאל, ו-[2] דפים מספר מלאכי. 10.5 ס"מ. מצב משתנה בין הכרכים, כרך ראשון במצב טוב-בינוני, כרך שני במצב בינוני. כתמים, בהם כתמי רטיבות. בלאי. סימני עש. בכרך השני סימני עש קשים בחלק מהדפים, עם פגיעות רבות בטקסט. קרעים, בהם קרעים חסרים. כרך ראשון כרוך בכריכת קלף עתיקה ופגומה, מנותקת ברובה. תו-ספר עתיק. כרך שני כרוך בכריכת עור עתיקה, פגומה (מרבית השדרה חסרה).
מהדורת תנ"ך נדירה.

בעותק שלפנינו מופיע בכרך הראשון קונטרס 72, עם סופה של מגילת אסתר (קונטרס זה חסר בעותק שנרשם במפעל הביבליוגרפיה ובעותק המופיע בקטלוג הספריה הלאומית).