שאל על פריט זה

פריט 101

אוסף תצלומים של אדמו"רי באבוב – האדמו"ר בעל ה"קדושת ציון" ובנו האדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם

שמונה תצלומים: תצלום של האדמו"ר רבי בן ציון הלברשטאם בעל "הקדושת ציון" - האדמו"ר השני לשושלת חסידות באבוב, ושבעה תצלומים של בנו האדמו"ר רבי שלמה הלברשטאם בעל "דברי שלמה" - האדמו"ר השלישי לשושלת חסידות באבוב.


האדמו"ר בעל ה"קדושת ציון" מבאבוב רבי בן ציון הלברשטאם (תרל"ד-נספה בשואה תש"א), מגדולי האדמו"רים בדורו וממנהיגי יהדות גליציה המערבית. גדול בתורה ונקי דעת, פיקח וחריף-מחשבה וביטוי. בנו וממלא מקומו של אביו האדמו"ר רבי שלמה מבאבוב (הראשון), וחתן דודו-זקנו האדמו"ר רבי שלום אליעזר הלברשטאם מראצפרט. בשנת תרנ"ב נתמנה ל"רב הצעיר" בעיר באבוב, ועוד בחיי אביו הנהיג את רבנות העיר ואת "חצר הקודש". כיהן למעלה מ-35 שנים באדמו"רות וברבנות, ובתקופתו מנתה החסידות אלפי משפחות חסידים. לישיבתו בעיר באבוב נהרו תלמידים רבים. לאחר מלחמת העולם הראשונה קומם מהריסות את עולם התורה בגליציה, ויסד רשת ישיבות "עץ חיים – באבוב" שמנתה עשרות סניפים. פעל רבות בענייני הכלל והנהגת קהילות, ובשנת תרפ"ח הקים את ארגון רבני מערב-גליציה. בשנות השואה נמלט ללבוב, שם נרצח ע"י הגרמנים.


בנו, האדמו"ר מבאבוב רבי שלמה הלברשטאם (השני) בעל "דברי שלמה" (תרס"ח-תש"ס), מגדולי האדמו"רים בדור האחרון. רבי שלמה כיהן כ"רב הצעיר" בעיר באבוב, וסייע לאביו בניהול רשת הישיבות הגדולה "עץ חיים – באבוב" על עשרות סניפיה בגליציה. לאחר השואה, הגיע לארה"ב והנהיג את חסידות באבוב במשך למעלה מחמישים שנה. הקים קהילות, ישיבות ומוסדות חינוך בארה"ב וברחבי העולם (בארץ ישראל, בלגיה ואנגליה). מספריו: "כרם שלמה", "נועם שלמה", "דברי שלמה", "חכמת שלמה", ועוד.


8 תצלומים. גודל ומצב משתנים. מצב כללי טוב. קרע חסר קטן בשולי אחד התצלומים. רישומים וחותמות סטודיו בגב.