שאל על פריט זה

פריט 29

חדושי הרשב"א – ברין, תקנ"ט – עותק האדמו"ר הראשון מוואלאווע רבי ישראל יעקב יוקיל טייטלבוים, עם חתימתו וחותמתו

חדושי הלכות להרשב"א, על מסכת גיטין, מאת רבינו שלמה בן אדרת – הרשב"א. [ברין], דפוס יאזעף ראסמאן, תקנ"ט [1799].
העותק של האדמו"ר מוואלאווע רבי ישראל יעקב יוקיל טייטלבוים - חתימתו בדף השער: "יוקיל טייטל בוים", וחותמתו: "הק' יעקב יוקיל טייטל בוים" [חותמת נוספת בהונגרית של הרב המחוזי של ברבשט]; רישום בעלות בדף המגן: "הרשב"א הלז שייך לה"ר ישראל יעקב יוקיל טייטלבוים". בשער ובדף המגן חתימות ורישומים של "שאול טייטלבוים" – ייתכן שהוא נכדו רבי שאול טייטלבוים מהאלמין (בן בנו רבי מנחם מענדל טייטלבוים מירושלים).
רישומים, חותמות וחתימות נוספות: "הספר הלז שייך להרב החסיד המופרסים הצדיק מו"ה צבי הירש נ"י, הק' ברוך גרושמאן במהר"ץ הנ"ל" [ייתכן שהוא רבי צבי הירש גרוסמן אב"ד דלאטין, חותן רבי שלמה דרימר בעל ה"בית שלמה"]; "משה צבי דרימר" [כנראה רבי משה צבי דרימר מוויזניצא, בן-אחיו של בעל ה"בית שלמה"], ועוד.


האדמו"ר הגאון הקדוש רבי ישראל יעקב יוקיל טייטלבוים אב"ד וואלאווע בעל "היטב איטיב" (ת"ר-תרפ"ד), אחיינו וחתנו של ה"ייטב לב" (בנו של הגה"ק רבי שמואל טייטלבוים אב"ד גורליץ - אחי ה"ייטב לב"). לאחר חתונתו בשנת תרי"ד ישב ארבע שנים סמוך על שולחן דודו-חותנו ה"ייטב לב", בתחילה בגורליץ ובהמשך בסיגט. בשנת תרכ"ב נתמנה לכהן כאב"ד ברבשט, שם הכין לדפוס את שו"ת "השיב משה" לזקנו בעל ה"ישמח משה". בשנת תרמ"ט עלה לכהן על מקום אביו כאב"ד גורליץ בגליציה. לאחר מחלוקת עם חסידי צאנז בעיר, שמינו עליהם לרב את גיסו רבי ברוך הלברשטאם (בן ה"דברי חיים" וחתן ה"ייטב לב"), עבר בשנת תרנ"ד לכהן ברבנות וואלאווע (Wołowe, Mežhorje) שבקרפטורוס. בוואלאווע הקים ישיבה חשובה ונודע כאחד מגדולי האדמו"רים בדורו. מצאצאיו הסתעפו שושלות חשובות של רבנים ואדמו"רים, הממשיכים את דרכו עד היום הזה. קהילת "וואלאווע" בארה"ב ידועה כיום במערכת הכשרות המפוארת שלה.


[2], ב-נה, [2] דף. 36 ס"מ בקירוב. מצב טוב. כתמים. קמטים ובלאי. קרעים חסרים בשולי הדפים, ללא פגיעה בטקסט. סימני עש בשולי הדפים, עם פגיעות קלות בטקסט. רישומים, הגהות וחותמות. כריכת עור חדשה.