שאל על פריט זה

פריט 26

שו"ת "עצי חיים" וספר "עצי חיים" על הלכות מקוואות – מהדורה ראשונה – סיגט, תרצ"ט – שני ספרים בכרך אחד

ספר עצי חיים, שאלות ותשובות על ד' חלקי שו"ע, עם חלק שני על הלכות מקוואות, מאת האדמו"ר רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגט. סיגט, יעקב גרינוואלד, [תרצ"ט 1939]. מהדורה ראשונה. שני חלקים בכרך אחד; שער נפרד לכל חלק.
בראש הספר הקדמת האדמו"ר רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים אב"ד סיגט (תרע"ב-תש"ד), שבה מספר מקצת משבחי אביו המחבר.
חתימות בשער: "הק' שלום צבי גערטנער נירטאשש"; "ק חיים פלאק [?] מונקאטש יע"א".
רישום בדף המגן האחורי: "כ"ק אאמו"ר הרהגה"צ מו"ה ישראל אפרים פישל לאנדא שליט"א ראב"ד דפק"ק קליינווארדיין יע"א, תש"ד לפ"ק" (חתום בידי בנו ר' נפתלי לנדא) – רבי ישראל אפרים פישל לאנדא אב"ד קליינוורדיין (תרס"א-נספה בשואה תש"ד), חתן האדמו"ר רבי יעקב יחזקיה גרינוואלד אב"ד פאפא בעל ה"ויגד יעקב"; בנו של רבי משה צבי לאנדא ראב"ד קליינוורדיין בעל "שלחן מלכים". עמד לימין אביו בניהול הישיבה בקליינוורדיין ובהבאת כתביו לדפוס, ולאחר פטירתו בשנת תש"א, עלה למלא את מקומו כדיין ומורה צדק בקהילת קליינוורדיין. נספה במחנה ההשמדה אושוויץ, לשם הובל יחד עם כל בני ביתו וקהל עדתו. בנו בכורו, ר' נפתלי לנדא, שרד את המחנה ונפטר בדמי ימיו בארה"ב (ראה: ספר זכרון לקהילת קליינווארדיין והסביבה, עמ' כז).


חלק א: [4], ב-קלג דף. חלק ב: [3], ד-לא דף. 29.5 ס"מ. מצב טוב. כתמים, בהם כתמים כהים. קמטים ובלאי קל. רישומים בשער. כריכת עור חדשה.


האדמו"ר הגאון הקדוש רבי חיים צבי טייטלבוים אב"ד סיגט בעל ה"עצי חיים" (תר"מ-תרפ"ו), בנו של האדמו"ר רבי חנניה יום טוב ליפא טייטלבוים בעל ה"קדושת יו"ט", וחתן האדמו"ר רבי שלום אליעזר הלברשטאם מרצפרט (בן ה"דברי חיים" מצאנז). הסתופף אצל צדיקי הדור, ובייחוד אצל דודיו האדמו"רים רבי יחזקאל שרגא משינאווא ורבי ברוך מגורליץ, וכן אל האדמו"ר רבי יהושע רוקח מבעלז. היה גדול בתורה ומופלג בחכמה, קדושה ויראת שמים. אמרו עליו שמעולם לא שכח דבר מתלמודו. לאחר הסתלקות אביו בשנת תרס"ד, בהיותו בן 24 שנים בלבד, עלה על מקומו בכס הרבנות והאדמו"רות בסיגט, בירת חבל מרמרוש, ותפס את מקומו בהנהגת יהדות הונגריה ובהנהגה הארצית של הלשכה האורתודוכסית. השפעתו היתה רבה ולדעתו היה משקל מכריע בבחירת רבנים ובמינוי דיינים ושוחטים בקהילות החרדיות בהונגריה, ובייחוד במקומות שישבו בהם חסידי סיגט (שהיתה החסידות הגדולה והמרכזית באזור מרמרוש). אחיו הצעיר הוא האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים אב"ד סאטמר.