שאל על פריט זה

פריט 5

ספר תהלים "כתיבת יד" – שיקגו, תרע"ב – פקסימיליה

זה הספר תהלים, כתיבת יד משה וויינברג. שיקגו, ללא שם מדפיס, [תרע"ב] 1912.
מהדורה פקסימילית של ספר תהלים הכתוב כולו בכתב יד, בידי משה וויינברג.
שער עברי עם איור יד הסופר ושמו. שער נוסף אנגלי עם איור דגל ארצות הברית. בעמוד נפרד תצלום הסופר המחזיק את כתב היד בזרועותיו. הספר מלווה באיורים המתאימים לנושאי הפסוקים ובשערים מאוירים נפרדים לחמשת הספרים שבתהילים.


נד, [1] דף, [6] דפי תמונות מאוירים, [1] תמונת פורטרט. כפי הנראה אחד מדפי לוחות התמונות חסר. 25.5 ס"מ. מרבית הדפים במצב טוב. כתמים. קרע חסר באחד מהדפים, על גבול הטקסט. דף המגן האחרוי דבוק בחלקו לדף האחרון. כריכה חדשה (עם דפי בטנה חדשים).
גולדמן 24.


מקור: אוסף משפחת גרוס, תל אביב, Fac.51.