שאל על פריט זה

פריט 269

מכתב "פסק דין" מרבני בני ברק - ראש חודש חשון תש"ל - חברי המועצה הדתית "יש עליהם דין של 'פורצי גדר', כאמור ופורץ גדר וגו'"

"פסק דין" בחתימות שבעה מרבני בני ברק (הרב לנדא, הרב וואזנר, הרב גשטטנר ועוד) - איסור על כל שיתוף פעולה עם ה"מועצה הדתית" (אם תקום) ועל קבלת טובות הנאה או משכורת ממנה. ראש חודש חשון תש"ל [1969].
דף מודפס במכונת כתיבה, עם חתימות ידי הרבנים. נוסח פסק דין בו מודיעים רבני בני ברק כי "כל מי שישתף פעולה עם המועצה הדתית בעירנו הוא פורץ גדר והוא נבדל מהצבור", ומוסיפים בתקיפות יתר: "כי מינוי מועצה דתית בעירנו בני ברק הוא נגד דין תוה"ק, וכל קיומה הוא באיסור, וחבריה יש עליהם דין של 'פורצי גדר', כאמור 'ופורץ גדר וגו'" [סיום הפסוק הוא "ופורץ גדר ישכנו נחש", ויש כאן רמז לחרם וקללת נח"ש (נידוי-חרם-שמתא)].
על פסק הדין שלפנינו חתומים הרבנים: רבי יעקב לנדא (רב העיר, תרנ"ג-תשמ"ו); רבי שמואל הלוי וואזנר (גאב"ד זכרון מאיר, תרע"ג-תשע"ה); רבי אברהם צבי ווייס (אב"ד נוה אחיעזר, תרס"ב-תשל"ט); רבי משה בלוי (אב"ד פרדס כץ "הרב מבודפסט", תר"ע-תשס"ב); רבי יצחק שלמה אונגר (ראש ישיבת חוג חתם סופר, תרפ"א-תשס"ד); רבי נתן גשטטנר (רב שיכון אגודת ישראל, תרצ"ב-כסלו תשע"א); רבי דוד שמש (רב העדה הספרדית בפרדס כץ, תרע"ב-תשמ"ב).
[1] דף. 28 ס"מ. מצב טוב. כתמים. סימני קיפול. נקבי תיוק.