שאל על פריט זה

פריט 211

כתב-יד, "סדר תפלות של נשים" - איטליה, המאה ה-19

כתב-יד, "סדר תפלות של נשים", לזמנים שונים. [איטליה, המאה ה-19 בקירוב].
תפילות ופסוקים לזמנים שונים בחיי האשה, החל מהטבילה, ההריון, החודש התשיעי, הלידה, הדלקת נרות והפרשת חלה. עם הוראות באיטלקית.
בין התפילות: "יה"ר מלפניך... שתחנני שאתעבר הלילה... והולד הנוצר מהטבילה הזאת יהיה תלמיד חכם וירא שמים..."; "...שהולד שבמעי יהיה בן זכר ושיהיה צדיק חסיד קדוש לברכה ויהיה מאיר עיני ישראל בתורתך אכי"ר"; "ותשלח מלאך הגואל לסמכני ועזרני בעת הריוני... לבל אפיל ממעי... ולי הכן חלב בדדי לינק אותו וחנני שאגדלהו ליראתך..."; "...שתקל מעלי את צער עבורי... שלא יותש כח העובר... ואלד בנקל כתרנגולת בקלות בלי שום היזק לי ולא לולד... ושלא אלד בשבת ולא יצטרכו לחלל שבת בשבילי... וכמו שענה לאמותינו שרה רבקה רחל ולאה וחנה ולכל הצדקניות וחסידות והגונות הוא יענני אמן. יהיו לרצון אמרי פי..."; "אודה את ה' בכל לבב כי באתי בכלל ט' ירחים ועד כה עזרני... שיסעדני ויתמכני בבוא הולד עד משבר...".
התפילות שלפנינו מצויות בכתבי-יד של ספרי תפילות באיטליה, החל מהמאה ה-18. כמו לדוגמה בכתב-יד המבורג, ספריית המדינה Ms. Levy 55 - תפלות לנשים, בכתיבת רבי נסים דוד הכהן עבור האשה בת שבע אשת הגביר שלמה אשכנזי, איטליה ת"ק; כתב-יד ירושלים, הספרייה הלאומית Ms. Heb. 3332=8 - סדר תפלות של נשים לר' אליעזר אוליויטי, איטליה תקס"ט.
[29] דף. 16 ס"מ. מצב טוב. כתמים. רישומים בדפי הבטנה. כריכת עור מקורית.