שאל על פריט זה

פריט 208

מכתבים מקהילת טריאסטה - בעניין יהודי שאכל בבית קפה ללא כשרות - טריאסטה, תקל"ב

ארבעה מכתבים בעניין יהודי מטריאסטה, שאכל בבית קפה לא כשר בעיר. טריאסטה, תקל"ב [1771]. איטלקית, עם מעט עברית.
• מכתב מאת הרב יצחק פורמיג'יני, רבה של טריאסטה, בעניין יהודי בשם גאטניו, שאכל עוגיות בבית קפה לא יהודי הסמוך לגטו.
• שני עותקים של מכתב הבעת חרטה מאת דוד גאטניו הנ"ל, חתומים על ידו, מתאריך "היום יום שני חנוכת המזבח תקל"ב" (מוזכרים בעברית גם: "הכרזה" ו"מעלת הרב מורה צדק נר"ו ופרנסי הקק"י").
• מכתב (או תעודה) מטעם אנשי הקהילה מר"ח טבת תקל"ב, בעניין הנ"ל, נחתם במילים בעברית: "וכל העם ישמעו ויראו ולא יזידון עוד".
רבי יצחק פורמיג'יני, מגדולי חכמי איטליה, שימש תחילה כרב בטורינו ולאחר מכן כרבה של טריאסטה. החיד"א, שפגשו כמה פעמים במהלך שליחותו באיטליה, מביא חידושים משמו בספריו ומפליג בשבחו: "שמעתי ממעלת הרב המובהק סבא קדישא, כמהר"ר יצחק פורמיג'יני שפירש..." (פתח עינים, ערכין דף טו ע"ב); "מאמר זה שמעתיו מהרב הכולל מר קשישא כמוהר"ר יצחק פורמיג'יני זלה"ה והוא ז"ל היה מפרש..." (פני דוד, פרשת ויחי, סעיף כו); ועוד.
בפנקס קהילת טריאסטה (שנמצא בארכיון המרכזי לתולדות עם ישראל, I.T. 308) תועד המקרה שלפנינו, שם נכתב כי רבי יצחק פורמיג'יני הטיל על גאטניו הנ"ל נידוי של שלושה ימים (בהם נאסר עליו להופיע בציבור), ובסיומם היה עליו לבוא לבית הכנסת, להתוודות ולבקש סליחה. גאטניו פנה לרשויות בתלונה על פסקו של הרב, ובעקבות כך הומר העונש והוא נדרש רק להמציא מסמך כתוב בו הוא מודה על חטאו ומצהיר שהוא מתחרט על כך (מסמך זה מופיע לפנינו).
4 מכתבים. גודל משתנה. מצב כללי בינוני. כתמים, כתמי ונזקי רטיבות (עקבות עובש).