שאל על פריט זה

פריט 78

ספר התפוח לאריסטו / משל הקדמוני - פרנקפורט דאודר - תק"ס - איורים רבים

ספר התפוח אשר לאריסטו וספר משל הקדמוני לרבי יצחק אבן-סהולה. פרנקפורט דאודר, [תק"ס 1800].
לכל חיבור שער נפרד. בספר משל הקדמוני איורים רבים (למעלה מ-70) בחיתוך עץ הממחישים את המשלים והמעשיות בחיבור זה.
עב, פא-פד, סה-סח, צא-ק דף. ספירת דפים משובשת. 17 ס"מ. מצב טוב. כתמים. קרעים וקרעים חסרים קלים בדף השער ובדפים בודדים נוספים, ללא פגיעה בטקסט, משוקמים בחלקם בנייר דבק. חותמות. כריכה חדשה.